Færre flygtninge

En ny opgørelse over antallet af flygtninge viser, hvilken indsats Dragør Kommune har gjort, siden Ruslands præsident Vladimir Putin valgte at angribe Ukraine. I alt har kommunen taget imod 100 ukrainske flygtninge, men heraf er det kun 44 personer, der stadig bor i kommunen. Derfor er trykket på kommunen aftaget siden krigens start.

Ud over de ukrainske flygtninge huser Dragør Kommune også 18 flygtninge af forskellige andre nationaliteter i midlertidige boliger.

RMP

Flygtninge i Dragør har i en årrække blandt andet været bosat i pavilloner ved Hollænderhallen. Arkivfoto: Thomas Mose.
Flygtninge i Dragør har i en årrække blandt andet været bosat i pavilloner ved Hollænderhallen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk