Gazellerne får overrakt Dragør Kommunes Initiativpris 2022. Arkivfoto: Hans Jacob Sørensen.
Gazellerne får overrakt Dragør Kommunes Initiativpris 2022. Arkivfoto: Hans Jacob Sørensen.

Farvel til initiativprisen

Dragør Kommunalbestyrelse besluttede torsdag den 22. juni at nedlægge kommunens initiativpris, som den kendes den dag i dag – fra næste år vil den nemlig være blevet lagt ind under i Sports- og Kulturprisen.

Dragør Kommune har årligt siden 2012 til særligt initiativrige foreninger, institutioner eller fællesskaber uddelt en pris på 25.000 kr. – en pris, der var doneret af en sponsor. 

Prisens sponsor besluttede dog tidligere på året at gentænke rammerne for prisen og henvendte derfor sig til kommunen for at få nedlagt prisen i sit nuværende format. I stedet for stillede sponsoren forslag om indgåelse af et partnerskab.

Mandat til forhandlinger

Kommunalbestyrelsen havde sagen på dagsordnen på deres møde torsdag den 27. april, hvor det blev besluttet at udskyde beslutningen om at nedlægge initiativprisen, til var blevet besluttet, hvordan kommunens priser fremover skulle uddeles.

Samtidigt gav kommunalbestyrelsen forvaltningen beføjelser til at arbejde videre med den foreslåede partnerskabsaftale. 

Allerede torsdag den 11. maj vedtog Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at kommunens priser fremadrettet uddeles ved en samlet begivenhed – og det blev besluttet, at det i år bliver på foreningernes dag.

Der er foreløbelig ingen information om, hvorledes det eventuelle nye partnerskab vil komme til at se ud.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk