Dragør Bådelaugs 14 meter høje flagmast tages ned for vedligeholdelse. Foto: Hans Krebs.
Dragør Bådelaugs 14 meter høje flagmast tages ned for vedligeholdelse. Foto: Hans Krebs.
Fokus på en forening i Dragør:

Dragør Bådelaug

Tursejlads, sikkerhed og forståelse for søfartsregler er grundlaget for Dragør Bådelaug, hvor også socialt samvær og hjælpsomhed mellem medlemmerne spiller en stor rolle

Af Birgit Buddegård

Dragør Bådelaugs klubhus ligger på sandtangen med lodstationen som nærmeste nabo, og udsigten fra klubhusets veranda mod Øresundsbron er betagende. Så det er helt forståeligt, at medlemmerne er meget glade for deres klubhus, og humøret er da også højt hos de medlemmer, der venligt byder Dragør Nyt på morgenkaffe på verandaen.

Her har de lige slået sig ned efter arbejdet med – ved hjælp af en mobilkran – at få løftet klubbens flagmast over på nogle bukke, så den kan blive behandlet med linolie. 

Flagmasten er kun ét år gammel – den gamle var nok en mesanmast, fortæller et af medlemmerne, mens den nye er lavet af frisk træ fra Nordsjælland.

Det er skibstømrer Claus Bruun, der har høvlet og slebet den nye mast, og det var et privilegium at følge arbejdet, siger foreningens formand, Johnny Riber. Der nikkes rundt om bordet, hvor flere også påpeger den store formidlingsevne, Claus Bruun udviste. Så arbejdet blev fulgt tæt af foreningens medlemmer, og der er ingen tvivl om, at den 14 meter høje flagmast er klubbens stolthed. En fotobog dokumenterer hele forløbet fra træet ankom – og hvordan det ved hårdt arbejde og en sikker hånd blev forvandlet til en mast.

Den gamle mast var rådden, og der er ingen tvivl om, at der bliver passet godt på den nye, der forventes at blive sat op igen omkring den 1. september, så indtil da, kan klubben ikke hejse flaget. Det bringer latteren frem omkring bordet, for hvordan skal man nu fortælle medlemmerne, når der er grillaften – det bruges flaget nemlig også til at signalere. De bliver dog hurtigt enige om, at der nok kommer nogle stykker alligevel; for hygge og socialt samvær er noget, der betyder meget i klubben.

Tursejlads

Dragør Bådelaug blev stiftet den 18. januar 1977 – klubhuset kom først til senere, men den har dog kunnet fejre 30-års-jubilæum, og blandt klubbens medlemmer er der stadig nogle, der har været med til at etablere huset.

Dragør Bådelaug har 148 medlemmer og er i gang med det, som formanden kalder et langsomt generationsskifte – der kommer hele tiden nye medlemmer, fortæller han, og det er de glade for.

Klubbens formål er at udbrede interessen for tursejlads, og alle bådtyper er repræsenteret: joller, motor-både, motorsejlere og sejlbåde. Der er flest af de sidste, men fælles for dem alle medlemmer er, at de er tursejlere.

Klubben blev dannet som alternativ til konkurrencer og kapsejladser – her sejles i roligt vejr, og det sociale sammenhold vægtes højt.

Klubben arrangerer fælles sejlture – der planlægges blandt andet en kort weekendtur til Limhamn.

Her dannes venskaber, og også folk uden båd besøger klubben. Også gæstesejlere er velkomne til at besøge klubben. Det samme gælder juniorsejlerskoler, der er velkomne til at bruge grillen – bare de rydder op efter sig. For godt nok fortæller et skilt, at det er privat klubområde, men der er nedenunder tilføjet, at »medlemmer og sejlere er velkomne – for de rydder op efter sig.«

Hvad der derimod ikke er velkomment er de såkaldte soundbokse – den høje musik forstyrrer lodserne og gæstesejlere, der skal sove, lyder det enstemmigt rundt om bordet.

Frivillighed er grundstammen

Dragør Bådelaug er en rummelig klub, og man tager godt imod nye medlemmer.

Alt bygger på frivillighed og selvjustits, siger Johnny Riber – medlemmerne har nøgle til huset, hvis de ønsker det – og hvis nogen tager drikkervarer, betaler de. Også rengøringen sker på frivillig basis.

Mange foreninger låner huset, og folk bliver altid imponerede af det fine sted, der er meget velholdt. Men det kan kun drives, fordi så mange tager fat, lyder det samstemmende omkring bordet. Medlemmerne er glade for klubben og passer på huset, og er glade for, det bliver brugt.

Dragør Bådelaug er også et samlingspunkt i kommunen – ikke mindst sankthansaften er stor, siger Johnny Riber.

Signalflag på Ofelia

Klubben råder over et grejskur, som bærer navnet Ofelia. Da færgerne – Hamlet og Ofelia – i sin tid sejlede mellem Dragør og Limhamn, havde hver færge et skur på havnen, og da sejladsen ophørte, fik klubben foræret Ofelias skur.

Indtil da havde de måttet opbevare haveredskaberne på toilettet – så skuret var velkomment, og i dag viser et signalflag på grejskuret Ofelia, at der er nogle i klubben.

Dragør Bådelaugs klubhus yderst på havneområdet. Foto: Hans Jacob Sørensen.
Dragør Bådelaugs klubhus yderst på havneområdet. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Temaaftener

Hver måned i vintersæsonen afholdes en temaaften af maritim interesse. Men der er også en strikkeklub – og de populære sangeftermiddage, hvor der, anført af organist og operasanger Michael Due, bliver spillet og sunget af hjertens lyst. Og der er mod på at finde nye sange.

Der er stor tilslutning til tema-aftenerne blandt klubbens medlemmer, der på programmet blandt andet har besøg af den nye havnefoged og flere hjertestarterkurser, siger formanden.

Studiekredse

Klubbens medlemmer bistår gerne med råd og vejledning til nye sejlere. Det være sig til rig, motor, sejlads og navigation, ja såvel som »arme og ben«, når masten skal på – eller ved søsætning eller optag. Medlemmer af klubben kan altid henvende sig og få hjælp af faglig og teknisk art.

Der etableres også studiekredse i søvejsregler – og dertil hjælp til opnåelse af duelighedsbevis.

Yderligere information på: dragoerbaadelaug.dk

En gruppe medlemmer bestående af Carsten Borch, Johnny Riber, Carsten Maass, Erik Bonde Andersen samt Hans Krebs tager imod Dragør Nyt ved Drag­ør Bådelaugs klubhus. Foto: Hans Jacob Sørensen.
En gruppe medlemmer bestående af Carsten Borch, Johnny Riber, Carsten Maass, Erik Bonde Andersen samt Hans Krebs tager imod Dragør Nyt ved Drag­ør Bådelaugs klubhus. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk