Fokus på tværfaglighed og helhed

Pia Holm Nielsen tiltrådte 1. marts 2022 som direktør i Dragør Kommune med ansvar for områderne teknik, plan og erhverv samt sundhed, pleje og rehabilitering. Dragør Nyt har mødt hende til en snak om arbejdet

Af Birgit Buddegård

Pia Holm Nielsen står smilende i forhallen til rådhuset for at modtage Dragør Nyt – og leder os venligt forbi kantinen for at hente kaffe, før vi sætter os omkring mødebordet i direktionen. 

Pia Holm Nielsen fortæller, hun føler sig rigtig godt modtaget, og hun finder de mangeartede opgaver spændende.

Meget er selvfølgelig nyt – både mennesker og arbejdsgange – og hun glæder sig til at lære kommunen at kende og danne sig sit eget indtryk. Hendes plan er til sommer at cykle rundt og på den måde komme tæt på det både omgivelserne, mennesker og kommunens institutioner.

Pia Holm Nielsen er uddannet cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet og har en faglig baggrund med ansættelser i blandt andet Helsingør og Københavns kommuner. Hun har også været ansat i Miljøministeriets Departement, i Naturstyrelsen samt daværende Vestsjællands Amt. 

Med mere end 20 års ledelseserfaring på chef- og direktørniveau kommer hun således med en bred erfaring fra den offentlige verden, herunder også den kommunale, og hun er derfor vant til at arbejde tæt på lokaldemokratiet, borgere og politikere.

Tværfaglighed og nærhed til borgerne

Pia Holm Nielsens ansvarsområde er bredt, men hun skal jo ikke sagsbehandle, men derimod sikre det overordnede – se på tværs og skabe helhed.

Pia Holm Nielsen er ny direktør i Dragør Kommune.Foto: Hans Jacob Sørensen.
Pia Holm Nielsen er ny direktør i Dragør Kommune.Foto: Hans Jacob Sørensen.

Med en fortid i den tekniske verden kan Pia Holm Nielsen i forhold til plan og teknik trække på sine ledelsesmæssige erfaringer i et kendt område, og hun glæder sig til at dykke ned i sundheds- og ældre-området.

Der kommer flere og flere ældre, konstaterer Pia Holm Nielsen, og kommunen vil gerne arbejde med en mere rehabiliterende tilgang for blandt andet at hjælpe ældre borgere til selv at kunne gøre tingene, så de kan klare sig selv længst muligt. At holde sig i gang modvirker ensomhed og giver større livskvalitet, og i den forbindelse nævner hun Dragørs Aktivitetshus, hvor man møder stort engagement og initiativ i alle de facetter, huset rummer.

Tværfaglighed er noget Pia Holm Nielsen går meget op i, og for at lykkes med en rehabiliterende indsats og opnå en forandring er det vigtigt at bringe de forskellige kompetencer i spil, så alle områder i kommunen trækker i samme retning.

Pia Holm Nielsen nævner, at der i konstitueringsaftalen er mange spændende projekter, som hun skal bruge det kommende år på at implementere. På Enggården skal der blandt andet være fokus på, hvad det gode liv på et plejehjem er, ligesom der skal ses på, om der er den rette organisering af ressourcerne hen over døgnet. Det skal også undersøges, om det er muligt at indføre en klippekortsordning i hjemmeplejen, så borgerne kan »spare op« og vælge for eksempel en biograf- eller gåtur.

Byggesager

Pia Holm Nielsen fortæller, at man arbejder med både at styrke servicen for byggesagsbehandlingen og nedbringe bunken af gamle sager. Der er blandt andet indført kvitteringsskrivelser på henvendelser, ligesom der er tilført ressourcer til området, så antallet af sager, der venter, rent faktisk kan nedbringes. Hun anslår, at man vil være kommet i bund i begyndelsen af det nye år.

Nyt erhvervsområde

Ved A. P. Møllers Allé får Dragør Kommune mulighed for at udvide erhvervsområdet med 17 ha.

Området ligger i støjzonen, men her vil for eksempel kunne etableres håndværksvirksomheder, produktion og lager m.m.

Kommunen skal have planlagt for området, og hvad det skal anvendes til. Tidshorisonten herfor er endnu ukendt.

Erhvervspolitikken skal opdateres, og når borgmesteren tager på virksomhedsbesøg, vil Pia Holm Nielsen gerne med, hvor det er relevant.

Der er mange andre emner på Pia Holm Nielsens bord – herunder kystsikringen, hvor kommunalbestyrelsen i første halvår af i år skal træffe beslutning om finansiering.

Også udfasning af gas er blevet et meget aktuelt emne, siden krigen i Ukraine brød ud.

Pia Holm Nielsen fortæller, at 69 procent af Dragørs husstande har gas, og den problemstilling er man nu så småt gået i gang med at se på som led i den varmeplan, kommunen skal udarbejde i år.

Samarbejde og inddragelse

For Pia Holm Nielsen betyder det meget at være med til at udvikle den borgernære drift – samarbejde og inddragelse er nøgleord for hende – ligesom tværfaglighed og helhed betyder meget, så alle trækker på samme hammel.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk