Antropolog Lars Kristian Kofoed Rømer er gæst ved højskoleformiddagen.
Antropolog Lars Kristian Kofoed Rømer er gæst ved højskoleformiddagen.

Folketro og sagn 

Højskoleformiddag i Dragør Kirke

Torsdag den 9. november kl. 10 får højskoleformiddagen i Sognegården ved Dragør Kirke besøg af antropolog Lars Kristian Kofoed Rømer, der igennem en årrække har beskæftiget sig indgående med folketro og sagn på Bornholm. 

Lars Kristian Kofoed Rømer har især haft fokus på dem, der kendes som »de underjordiske« – og som fortsat lever ganske godt i bornholmernes bevidsthed, og sådan har det været i flere hundrede år. 

I foredraget denne formiddag stilles der skarpt på disse underjordiskes kulturhistorie og dens fortælling i relationen mellem kirke, folketro og landskab samt deres betydning og etiske standpunkt i en samtid, hvor nye for-tællinger om dem fortsat opstår og florerer.

Gratis adgang. Se annonce på side 5.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk