Vi har modtaget:

Forureningen skal belyses

PFAS/PFOS-forureningen i Dragør Kommune skal belyses

I liste T er vi glade for, at det var en enig kommunalbestyrelse, der torsdag den 3. februar stemte for liste T’s forslag om at få PFAS/PFOS-forureningen i Dragør Kommune fuldt belyst.

Københavns Lufthavn har i efteråret 2021 konstateret, at lufthavnens drænvand, der udledes i Hovedgrøften, er forurenet med PFOS. Hovedgrøften løber fra Store Magleby langs grænsen mellem Dragør og Tårnby Kommuner og munder ud i Øresund. Ifølge oplysninger, som lufthavnen har givet til dagspressen, er drænvandet forurenet med 2,3 mikrogram pr. liter, hvilket er en klar overskridelse af grænseværdierne for overfladevand, og nu skal der opsættes et afværgeanlæg ved Store Magleby. 

I sommer lukkede vandforsyningsselskabet HOFOR tillige flere vandboringer i Dragør Kommune grundet netop PFOS-forurening. Vi får derfor nu langt det meste af vores drikkevand fra Tårnby Kommune, således at grænseværdierne overholdes.

På baggrund af det forurenede drænvand fra lufthavnen har Tårnby Kommune netop foretaget målinger af vand og mudder i Hovedgrøften, og en samlet kommunalbestyrelse bakkede op om liste T’s forslag om, at vi skal have fuld adgang til alle resultater og hele rapporten med målinger, når den er færdig.

Desuden skal vi have adgang til alle tidligere målinger af PFAS/PFOS i grundvand og drikkevand samt jord, der er foretaget i kommunen – og på baggrund af de aktuelle og tidligere målinger skal vi have hurtig rådgivning om eventuelle behov for nye målinger og tiltag. Det kan for eksempel være jordmålinger og målinger af badevand.

Perspektiverne for PFAS/PFOS-forurening er uhyggelige. Det står lysende klart efter forureningen ved Korsør, hvor køer græssede på stærkt PFAS-forurenede enge. I værste fald kan der hos mennesker opstå leverskader, nyreskader, kræftfremkaldende effekter, påvirkning af fosterudvikling, hormonforstyrrende effekter, påvirkning af immunsystem og øget kolesterolniveau.

Vi ved, at brandøvelsespladsen ved Lufthavn Syd er en forureningskilde til PFOS i Dragør Kommune. Her har et afværgeanlæg pumpet vand siden 2011. Vi ved, at lufthavnens brandstation vest er en forureningskilde. Det blev opdaget i 2014, og nu er der så også PFOS langt over grænseværdierne i drænvandet fra lufthavnen, der udledes i Hovedgrøften. Potentielt har vi dermed mere end tre kilometer forurenet grøft.

Det er på tide, at kommunalbestyrelsen og borgerne informeres fuldt ud om forureningens omfang. Dragør Kommune, kommunalbestyrelsen og i særdeleshed borgerne er de sidste i kæden, der bliver orienteret, og det bærer vores vidensniveau præg af. Det skyldes mange ting – ikke mindst at myndighedsarbejde omkring målinger og kontrol ikke findes i Dragør Kommune. Det er Hofor, der holder øje med vores drikkevand, og det er Tårnby Kommune, der kører miljøtilsyn for Dragør Kommune, og det er også i Tårnby Kommune, at brandstation vest samt langt størstedelen af lufthavnen ligger.

Derfor er vi glade for, at der var et klart signal fra hele kommunalbestyrelsen om at få afdækket forureningen. Det er Dragør Kommunes borgere, der allerede har betalt prisen for forureningen i form af forurenet drikkevand.

Med venlig hilsen
Peter Læssøe, Annette Nyvang og Ann Harnek
Kommunalbestyrelsesmedlemmer, liste T

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk