Det skal undersøges, i hvilket omfang den gamle værftsgrund er forurenet. Arkivfoto: Thomas Mose.
Det skal undersøges, i hvilket omfang den gamle værftsgrund er forurenet. Arkivfoto: Thomas Mose.

Forureningsgrad undersøges

Økonomiudvalget giver forvaltningen tilladelse til at igangsætte undersøgelse af en eventuel jordforurening på værftsgrunden

Efter Dragør Baadeværfts nye bygninger står klar i det østlige byggefelt, yderst på havnen, ophører værftets lejemål af den gamle værftsgrund.

Det forventes, at bådeværftet endelig forlader bygningen i løbet af det næste halve år. Dog er den endelige dato ikke fastsat.

Overdragelse af bygninger

Dragør Baadeværfts lejemål er et såkaldt lejemål med bygning på lejet grund – det vil sige, at det er Dragør Baadeværft, der ejer bygningen, mens Dragør Kommune ejer grunden. Dog har ejeren af bådeværftet, Dirch Petersen, tilkendegivet, at han ved fraflytningen af lejemålet er villig til at overdrage bygningen til Dragør Kommune, i håb om at der kan lægges nogle gode planer for dem.

Flere borgere har allerede henvendt sig til Dragør Kommune og har udtrykt interesse i bruge den nuværende værftsbygning. Forslagene har blandt andet lydt på kultur- og spisehus og et indendørs streetfoodmarked med foredrag og musik.

Forvaltningen skønner, at det vil koste et sted mellem 60.000 og 200.000 kr. i driftsudgifter, alt efter hvad bygningen skal anvendes til. Beløbet skal bruges til mindre reparationer og gennemgang af elinstallationer. Først herefter kan der laves et egentligt driftsbudget. 

Forurening

Værftsgrunden er kortlagt som en forurenet grund. Før der kan gives tilladelse til at anvende den til andre formål, skal Region Hovedstaden og kommunen lave en vurdering af den fremtidige anvendelse i forhold til jordforureningen. 

Der har tidligere været foretaget orienterende undersøgelser af forureningsgraden forskellige steder på Dragør Havn – steder, som også omfattede grunden, hvor den gamle værftsbygning ligger. Undersøgelserne viste dengang, at der var tungmetaller i form af cadmium og bly samt opløsningsmidler, olie- og benzinprodukter. 

Økonomiudvalget gav torsdag den 21. januar Dragør Kommunes forvaltning grønt lys til at igangsætte en mere præcis undersøgelse af forureningsgraden på værftsgrunden. Undersøgelsen skal vise om jorden enten skal fjernes eller forsegles, hvis grunden skal bruges til andre formål.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk