TænkeTankens forslag til fremtidig udformning af Dragør Havn, hvor græsarealet mellem Dragør by og Den Ny Lystbådehavn omdannes til en blomstermark.
TænkeTankens forslag til fremtidig udformning af Dragør Havn, hvor græsarealet mellem Dragør by og Den Ny Lystbådehavn omdannes til en blomstermark.
Vi har modtaget – åbent brev til Danmarks Naturfredningsforening:

Fra græsmark til blomstereng

I Dragør findes en tænketank, TænkeTanken, hvis formål er at fremkomme med idéer til en fremtidig udvikling af Dragør Havn. Havnens problemer er mangfoldige, men to af problemerne er, at den nordlige del af lystbådehavnen ikke er udgravet, og at der midt i havnen er en sandtange, der deler havnen op i en tidligere færgehavn og en lystbådehavn. TænkeTanken er fremkommet med idéer til havnens fremtidige udformning, og en del af disse planer omfatter uddybning af havnen og fjernelse af sandtangen.

Vi skal af med en masse sand, hvoraf en del er saltholdigt.

Vest for lystbådehavnen er en stor fredet græsplæne, som Dragør Kommune pligtskyldigt slår hver 14. dag. Jeg kunne godt frigøre kommunen for dette åg ved at foreslå græsmarken omdannet til en blomstereng, der jo som bekendt passer sig selv.

Jeg kunne tænke mig følgende:

  1. Skrælle græslaget af og køre det ud på Sydstranden og lægge det ud, der hvor stranden er mest trængende, og hvor det landskabeligt er forsvarligt
  2. Suge sandet ud fra havnen til en vanddybde på tre meter
  3. Fordele sandet i en jævn højde, hvor der tidligere har været græs. Terrænet vil således blive hævet cirka 25 cm
  4. Behandle området med en kultivator, således at sandet blandes med den underliggende muld
  5. Lade området udsættes for påvirkning af sol og regn gennem et år
  6. Opgrave sandtangen og udjævne den på arealet, der senere skal omskabes til en blomstereng. Terrænet vil yderligere blive hævet med 10 cm
  7. Såning med sandblandet blomsterfrø – vente på at det bliver regnvejr!

Der vil sandsynligvis være kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke synes om idéen, og at der derfor vil være en modstand imod en sådan fornyelse.

Området er fredet, men jeg mener ikke, at fredningsbestemmelserne forhindrer en omlægning til blomstereng, hvor jeg forestiller mig vilde græsarter blandet med margueritter, kornblomster, ranunkler, valmuearter og vild guleroder og en enkelt forglemmigej. Vild gulerod er karakteristisk for Dragørs strandenge.

Vil Danmarks Naturfredningsforening støtte mig, og vil foreningen eventuelt være mig behjælpelig med råd og vejledning? Jeg er jo kun arkitekt!

Nordligst ligger Gamle Havn begrænset af Nordre Mole og Søndre Mole og omgivet af fredede og bevaringsværdige bygninger. Syd herfor ligger den tidligere færgehavn adskilt fra lystbådehavnen ved en sandtange, der umotiveret opdeler havnen og forhindrer fri vandgennemstrømning i havnen.

Sandtangen og det syd herfor beliggende lavvandsområde er rester efter anlæggelsen af lystbådehavnen – pengene slap op for 20–30 år siden! I det lavvandede område kan sandet suges op. Sandtangen skal graves væk.

Det omtalte græsareal er beliggende nordvest for lystbådehavnen.

De tre indsejlinger ændres til en ind- og udsejling. Der foretages moleændringer, og der skabes en sammenhængende havn ved fjernelse af sandtangen og uddybning af lystbådehavnen. Mellem lystbådehavnen og Dragør gamle by skabes en blomstereng.

Med venlig hilsen
Ole Storgaard

Vi har modtaget: Gråænder i Dragør

Stig Ekkert har indsendt et indlæg om de nye »ducktubes« på Dragør Sydstrand. Læs mere

Vi har modtaget: Sydstrandsprojektet – en underlig fisk

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om Sydstrandsprojektet. Læs mere

Vi har modtaget: Et grønnere Dragør

Nicolaj Bertel Riber (A), viceborgmester, har indsendt et debatindlæg om et grønnere Dragør. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk