Fra skipperliv til østrigsk fangenskab 

Historisk foredrag i Dragør Museumsforening

Dragør Museumsforening har tirsdag den 14. november inviteret historiker Helge Mørch Jensen til at komme og fortælle om sin bog »Fra skipperliv til østrigsk fangenskab – en upåagtet Marstal-skæbne fra krigen 1864«. Det sker i Festsalen i Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården.

Krigen 1864 forbindes ofte med slaget ved Dybbøl – og måske også søslaget ved Helgoland. Det, at krigen også var en søkrig, satte sine tydelige spor i handelsflåden. 

På Mølsteds Atelier på Dr. Dichs Plads i Dragør Gamle By kunne man i sommer opleve Christian Mølsteds dramatiske historiemaleri med titlen »Ombord på frigatten Niels Juel under slaget ved Helgoland 9. maj 1864«, med undertitlen »Schwarzenberg brænder«. Det oprindelige maleri af slaget blev bestilt til Frederiksborgmuseets samling af dramatiske scener fra danmarkshistorien. 

Ved udbruddet af anden slesvigske krig 1864 blev Middelhavet forvandlet til en krigszone for danske handelsskibe. I bogen fortælles blandt andet historien om opbringelsen af to danske handelsskibe – briggerne »Alf« og »Grethe« – som en konsekvens af de militære og politiske begivenheder, som Danmark dér havde rodet sig ud i.

Briggen »Alf« af København, med skipperen Niels Andersen fra Marstal, blev af den østrigske skruekanonbåd »Velebich« opbragt i februar 1864 ud for Konstantinopel og slæbt den lange vej til krigshavnen i Pola (i dag Pula) på halvøen Istrien. Mandskabet på skibet blev fængslet, og skipperen begik selvmord i sin fængselscelle.

Briggen »Grethe« af Dragør, med skipperen Jørgen J. Jans fra Dragør, blev i marts 1864 af den østrigske fregat »Schwarzenberg« opbragt i Atlanterhavet syd for Lissabon. Også dette skib blev ført til den østrigske krigshavn i Pola, hvor besætningen endte i fængsel.

Ved krigsudbruddet den 1. februar 1864 havde den danske regering besluttet at indføre foranstaltninger rettet mod fjendens handelsskibe. Østrig og Preussen svarede igen med samme metoder. Med situationen udviklede sig et sæt spilleregler for søkrigen, og det er trådene hertil, Helge Mørch Jensen i bogen følger.

Bogen er en illustration af, at slægtsforskning kan udvikle sig til en spændende historie, og den er således såvel en biografi som et historisk dokumenteret hændelsesforløb. 

I foredraget gennemgås de forskellige perspektiver i bogen; fra slægtsforskningens nære perspektiv over sejlskibenes betydning for 1800-tallets økonomi og samfund frem til det centrale omdrejningspunkt – og med ny viden om; handelsflåden som en del af krigen i 1864.

Gratis adgang. Se annoncen på side 2.

Maleriet med titlen »Ombord på fregatten »Niels Juel« under slaget ved Helgoland 9. maj 1864.« Museum Amager.
Maleriet med titlen »Ombord på fregatten »Niels Juel« under slaget ved Helgoland 9. maj 1864.« Museum Amager.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk