9.-klasserne deltager i årets demokratidag på Store Magleby Skole. Foto: UngDragør.
9.-klasserne deltager i årets demokratidag på Store Magleby Skole. Foto: UngDragør.

Fremtidens demokrati

Der blev taget stilling til adskillige dilemmaer, da alle Dragørs 9.-klasser var inviteret til demokratidag på Store Magleby Skole. 

Dragør i politisk dialog

Refleksion og argumentation – dette er to ting, eleverne kunne forvente at skulle bidrage med på årets demokratidag, der blev afholdt fredag den 25. oktober. Demokratidagen var nemlig meget mere end blot endnu en skoledag. Det var en mulighed for de unge at blive klogere på den politiske farvepalette, og dens komplekse univers af samfundsforhold og ideologier. 

Det kan være svært i en ung alder at skulle tage stilling til samfundets store spørgsmål, og derfor skulle demokratidagen inspirere de unge til at indgå i en politisk dialog.

De unges debat 

Skal aktiv dødshjælp legaliseres i Danmark? Skal abortgrænsen flyttes? Hvor hårdt skal man straffe voldsforbrydelser? Dette var nogle af de dilemmaer, som eleverne blev bedt om at undersøge holdninger til. 

De unge blev bedt om at udvælge få dilemmaer, som de skulle fordybe sig i for at kunne argumentere for og i mod. Formålet var at lære de unge at bruge argumenter og nuancere deres syn på problemstillinger, som er større end dem selv. 

Samtidig skulle eleverne lære at respektere og forstå forskellige holdninger og perspektiver ved at indgå i en åben og respektfuld politisk dialog til slut.

Politisk brobygning

Martin Sleimann, som var medansvarlig for begivenheden, mener, at et særligt inter-essant aspekt ved demokratidagen er, at den bygger bro mellem lokalpolitik og nationalpolitik, eftersom de valgte dilemmaer også fandtes i såvel den lokale avis som i de nationale nyhedskanaler. 

Der blev for eksempel inkorporeret et dilemma om diger, som især var aktuelt oven på efterårsstormen, som netop havde lagt vejen forbi. 

De unge fik derved lov til at øve dét at være demokratisk ved at undersøge og reflektere over højaktuelle politiske emner og dilemmaer. 

At forme fremtidens borger

Både politikere og Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup, troppede op spændte på at høre de unges tanker og holdninger. 

Det skete som et samarbejde, der både skulle gavne de unge, der derved kunne føle sig hørt, og politikerne, som på en og samme tid kunne få indsigt i de unges ønsker for fremtiden.

Derudover deltog både pædagoger og lærere i dagen, og disse har nu erfaringen og derved også muligheden for at føre det demokratiske arbejde videre både i og uden for klasselokalerne. 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk