Vi har modtaget:

Gabriel Jensens Ferieudflugter

Gennem mere end 100 år har Gabriel Jensens Ferieudflugter draget omsorg for, at københavnske børn i skoleferien har fået mulighed for oplevelser og frisk luft. Dragør har været en vigtig brik i aktiviteterne gennem årene – og er der fortsat.

Gabriel Jensen (1861–1924) var en københavnsk kommunelærer, som havde lagt mærke til, at børn fra mindrebemidlede familier havde det endnu ringere i sommerferien, hvor de var overladt til sig selv uden skolegang og med manglende kammerater.

Fra år 1900 begyndte han derfor at organisere endagsudflugter for børn, med henblik på at aktivere dem i sommerferien i landlige omgivelser uden for storbyens baggårde og slum.

Behovet viste sig at være stort, og efter Gabriel Jensens død i 1924 fortsatte aktiviteterne som organisationen Gabriel Jensens Ferieudflugter. I stort omfang baseret på frivilligt arbejde til fordel for storbyens forsømte børn.

På Gabriel Jensens gravsten på Vestre Kirkegaard, rejst af venner og kolleger, er han på smukkeste vis betegnet som »Børnenes Ven«.

I år 1933 åbnede Dragør Badeetablissement på Dragør Sydstrand. Det var finansieret af driftige forretningsfolk og havde som forbillede Bellevue i Hellerup.

Den kendte arkitekt Arne Jacobsen havde tegnet det, og med en daglig kapacitet på op til 8.000 badegæster var det Nordens største badeetablissement.

Gabriel Jensens Ferieudflugter så mulighederne i det nye badeetablissement og fik en aftale i stand, så københavnske børn kunne få en udflugt til Dragørs friske luft og med masser af aktiviteter og bademuligheder.

Transporten fra København til Dragør kunne foregå med den i 1907 etablerede togforbindelse, og Amagerbanen A/S støttede initiativet med nedsatte takster.

Dette arrangement stod på indtil krigsudbruddet i 1940, hvor transporten til Dragør blev ustabil, samtidig med at badeetablissementet var begyndt at få store økonomiske vanskeligheder.

Gabriel Jensens Ferieudflugter havde haft stor glæde af arrangementerne i Dragør, og i 1942 lykkedes det med velvillig økonomisk støtte fra den i 1939 stiftede Amager Rotary Klub at få bygget en feriehytte på et af kommunen ejet engareal på sydsiden af Strandjægervej.

Feriehytten blev en succes, og mange københavnerbørn fik efterfølgende glæde af udflugterne til Dragør.

I år 1953 måtte feriehytten vige pladsen for kommunale udstykningsplaner og anlægsarbejder, og den blev flyttet over på den anden side af Søndre Strandvej på det sted, hvor badeetablissementets 22 meter høje livreddertårn havde stået. Her lå feriehytten i mange år, men blev med tiden utidssvarende og nedslidt.

Dragør Kommune og fredningsmyndighederne dispenserede fra reglerne for de nu fredede strandenge og tillod en placering af en ny feriehytte på det sted, hvor den ligger i dag.

Gabriel Jensens Feriehytte har fået fornyet anvendelse, nu også som traktørsted.
Gabriel Jensens Feriehytte har fået fornyet anvendelse, nu også som traktørsted.

Den nye hytte blev indviet i 1971 med støtte fra Tipstjenesten og Københavns Kommune, som en anerkendelse til organisationen Gabriel Jensens Ferieudflugter.

Feriehytten ved Dragør Søbad og Gåserepublikken har nu eksisteret i mere end 50 år, og hver sommer får københavnske børn glæde af en udflugt til Dragør – »Perlen ved Øresund«.

I årene 2021–22 på initiativ fra nogle lokale ildsjæle blev Gabriel Jensens Feriehytte i Dragør åbnet som »Gabriel Jensens Traktørsted«.

En omfattende renovering og modernisering af lokalerne gør den nu velegnet som serverings- og selskabslokaler, og den enestående beliggenhed er en attraktion i sig selv.

Efter aftale med Gabriel Jensens Ferieudflugter er der fortsat muligheder for ferieudflugter for københavnske børn, og de nye faciliteter er dermed til fælles glæde.

Med venlig hilsen
Claus Ehlers

Vi har modtaget: Er Dragør ikke som Korsbæk?

Morten Dreyer, Dansk Folkeparti, har indsendt et debatindlæg til Dragør Nyt om Dragørs lokalhistorier. Læs mere

Vi har modtaget: Tavshedens fejhed

Finn Rudaizky har i anledning af årsdagen for krystalnatten indsendt et debatindlæg til Dragør Nyt. Læs mere

Vi har modtaget: En fiskekutter i Dragør blev min redning

Finn Rudaizky fortæller her historien om, da han som barn blev sejlet over sundet på flugt fra nazisterne.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk