Gæs eller græs?

Det kan være slut med gæs i Gåserepublikken, hvis de foreliggende planer om at lade græsset gro bliver ført ud i livet

Af Rasmus Mark Pedersen

Et spørgsmål om græsslåning på fredede arealer kan blive et stort problem for gåserepublikkens indbyggere. Fremover er der således udsigt til, at kommunen ikke slår græsset på de omkringliggende arealer, og det kan blive et problem for gæssene.

I 300 år har der været holdt gæs i Dragør. I starten boede de inde i husene, men senere blev de flyttet ud i deres egen koloni. 

Da færgetrafikken skulle udvides i starten af 1960’erne, blev de flyttet til den nuværende placering i Gåserepublikken nær Mormorstranden og Dragør Søbad 

Gæssene har kurs mod det korte græs på den anden side af vejen. Arkivfotos: TorbenStender.
Gæssene har kurs mod det korte græs på den anden side af vejen. Arkivfotos: TorbenStender.

Men nu er en større politisk proces i gang for at finde ud af, om der også fremover kan være gæs på arealerne.

Problemet er, at Tårnby Kommune som naturmyndighed har vurderet, hvordan græsset skal slåes i områderne omkring republikken. Strandengene er et Natura 2000-område, meddeler de, og derfor vil der til sommer ikke længere blive slået græs.

Christian Hansen, der er formand for Fjerkræforeningen Broen, som holder gæssene i Gåserepublikken, fremhæver i en e-mail til kommunen, at gæs – og især gæslinger – trives bedst på åbne arealer med kort vegetation, da det giver dem sikkerhed mod rovdyr. Det høje græs på de fredede områder vil ifølge ham være en trusset mod gæssenes sikkerhed og deres adgang til føde.

Formanden skriver direkte: »Hvis vi til sidst bliver presset af høj vegetation, fordi græsarealerne i de nævnte områder ikke må slås, så bliver arealerne så små, at det ikke vil være muligt at holde gæs i republikken.«

Foreningens bekymring går på, at manglende græsslåning ikke blot truer muligheden for at holde gæs, men også en væsentlig del af Dragørs kulturarv. 

Formanden argumenterer for, at området omkring Gåserepublikken er en væsentlig del af byens identitet og tiltrækker besøgende, hvilket understøtter lokaløkonomien.

Dispensation søges

Sagen om græsslåning har i sidste uge været til behandling i Klima-, By- og Erhvervsudvalget. Her stemte Konservative, Venstre og Socialdemokratiet for, at forvaltningen undersøger, om kommunen i Fredningsnævnet kan få dispensation til at slå en del af græsset.

Konkret forestiller partierne sig, at der stadig kan blive slået græs nord for republikken mellem Batterivej og Prins Knuds Dæmning, mens græsset på området syd for ikke vil blive slået fremover. 

Spørgsmålet er så, hvad der sker, hvis Fredningsnævnet ikke godkender dispensationen? 

Partierne vedtog, at forvaltningen skal belyse, hvordan en alternativ afgræsning kan finde sted. 

Liste T og Sydamagerlisten ville hellere have rækkefølgen omvendt: At kommunen først undersøger, om græsset kan holdes nede ved hjælp af græssende dyr – og hvis det ikke kan lade sig gøre, så søger om dispensation til mekanisk græsslåning. Dette forslag blev nedstemt. 

Forslaget om dispensation for fredsningsbestemmelserne går nu til videre behandling i Økonomiudvalget, hvor der ventes at blive taget en beslutning i slutningen af måneden.

Herefter vil Fredningsnævnet og administrationen i kommunen have frem til sommeren til at finde en løsning, inden det høje græs for alvor bliver en gene for byens gæs.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk