Genåbning af liberale erhverv – og flere elever i skolerne

Det er igen muligt at blive klippet eller få massage, og flere skoleelever må atter komme i skole – men med restriktioner, mundbind, sprit og coronapas

Af Birgit Buddegård

I går – tirsdag efter påske – genåbnede en lille del af samfundet, dog ikke i kommuner med højt smittetryk. Men i Dragør kunne frisører og massører atter byde kunderne indenfor – dog med restriktioner.

Erhvervsministeriet har udsendt retningslinjer for at sikre trygge rammer for både kunder og erhvervsdrivende. Et væsentligt element i disse er kravet om coronapas – det vil sige, at kunden skal kunne fremvise en negativ test, der er højst 72 timer gammel, gennemført vaccinationsforløb eller overstået sygdom med covid-19.

Hos de erhvervsdrivende er der desuden fastsat et arealkrav på fire kvadratmeter pr. kunde – dog to kvadratmeter, hvis kunden sidder eller ligger ned. 

Det er endvidere anbefalingen, at personalet hos frisøren eller massøren bliver testet mindst én gang om ugen.

I skole igen

Ligeledes tirsdag efter påske kunne 5.–8.-klasserne vende tilbage til skolen – dog kun med 50 procent fremmøde – hvilket typisk vil betyde fysisk fremmøde på skolen hver anden uge. Det samme gælder for afgangsklasserne.

Også her gælder forskellige retningslinjer. 

Der er opsat oplysningsplakater ved alle indgangsdøre og til lokaler, der er i brug. Plakaten instruerer i håndvask, god hosteetikette og fysisk kontakt. Når elever og ansatte ankommer til skolen, skal alle spritte hænder, og ved udeundervisning medbringes håndsprit. 

Medarbejderne skal vaske hænder ved hvert skift mellem klasser, og alle klasser får tildelt et bestemt sted, de skal vaske hænder i løbet af skoledagen.

Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer til, at elever over 12 år og alt personale lader sig teste.

Ingen forældre på skolen

Når forældre afleverer og henter børn, må de ikke gå ind i skolens bygning, og forældre skal holde to meters afstand til hinanden.

Der er tildelt forskellige områder og døre for klasserne, så man undgår sammenstimling.

Klasserne skal blive sammen i pauserne.

Ny automatisk model for lokale nedlukninger

For at kunne genåbne samfundet og samtidig bevare epidemikontrollen er det vigtigt, at nye smitteudbrud håndteres hurtigt. Der er derfor udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på automatik. 

Den ny automatiske model skal behandles i epidemiudvalget i dag, onsdag den 7. april, og forventes at træde i kraft på mandag, den 12. april, oplyser Sundhedsministeriet. 

Den ny model opstiller klare kriterier for nedlukning af henholdsvis sogne og kommuner. 

Nedlukning af sogn

Dragør består af to sogne, Store Magleby Sogn og Dragør Sogn.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lukke et sogn, når:

  • Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med covid-19 pr. 100.000
  • Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage
  • Positivprocenten er på 2 procent eller mere.

Når alle tre ovenstående kriterier er opfyldt, skal kommunalbestyrelsen give påbud om lukning af blandt andet alle grundskoler, SFO’er og klubtilbud og lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter eller idrætsaktiviteter i det pågældende sogn. 

Nedlukning af kommuner

Når incidensen i en kommune overstiger 200 smittede med covid-19 pr. 100.000 borgere, er kommunalbestyrelsen forpligtet til – i hele kommunen – at meddele påbud om lukning af samme institutioner og tilbud som gælder for sogne.

Yderligere info findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside (uvm.dk), Sundhedsministeriets hjemmeside (sum.dk), Erhvervsministeriets hjemmeside (em.dk), www.coronasmitte.dk samt på skolernes hjemmesider. 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk