Der var højere fremmøde end normalt på årets generalforsamling i Dragør Biografforening.
Der var højere fremmøde end normalt på årets generalforsamling i Dragør Biografforening.

Generalforsamling i biografforeningen

Dragør Biografforening afholdt generalforsamling onsdag den 15. marts.

Der var flere fremmødte end sædvanlig, og trods den kedelige udmelding om forestående lukning af biografen på Jan Timanns Plads ved udgangen af april forløb aftenen i god ro og orden med en overordnet positiv stemning. 

Behov for tilskud

Dragør Biografforening formand, Mette Jansen, aflagde beretning og fortalte bl.a. om alle de mange events i 2022. 

Hun kunne også oplyse, at regnskabet endte med et underskud på 14.000 kr. – som trods alt skal anses som tilfredsstillende. 

Mette Jansen anførte i den forbindelse, at hun ikke anså det for muligt for foreningen at drive en biograf i Dragør uden et tilskud fra kommunen – som hidtil har udgjort 90.000 kr.

Billetsalget faldt i 2022 i forhold til tidligere år. Sidste år blev den bedst sælgende film i Dragør Bio »Bamse« som solgte 524 billetter. Til sammenligning var den mest blev der solgt 933 billetter til James Bond-filmen »No time to die« sidste år, og året før så 976 gæster »Druk«.

Ny bestyrelse

Tre bestyrelsesmedlemmer havde af private årsager – bl.a fraflytning fra Dragør – valgt ikke at genopstille til bestyrelse. 

Fem medlemmer af biografforeningen havde på forhånd givet tilsagn om at stille op til bestyrelsen. Da der samtidigt var behov for to suppleanter, blev det aftalt, at bestyrelsen og suppleanter konstituerer sig selv ved førstkommende møde.

Et nyt håb

Under eventuelt blev der fremført utilfredshed med, at bestyrelsen havde valgt ikke at forlænge lejekontrakten af Dragør Bios lokaler på Jan Timanns Plads, når den udløber den 30. april. 

Bestyrelsen forklarede, at man ud fra de nuværende omstændigheder med kortvarig lejekontrakt i et lejemål, hvor både bygning og teknik trænger til opgradering, ikke fandt en fremtidsudsigt i at fortsætte. 

Dragør Biografforening vil fortsætte som forening, da man også fremadrettet ønsker at have en biograf i Dragør. Formanden fastslog i den sammenhæng, at der stadig er al mulig grund til at fortsætte sit medlemskab af Dragør Biografforening, da man også hen over sommeren vil iværksatte biografrelaterede arrangementer.

Et nyt håb omkring biografens fysiske rammer er imidlertid opstået, idet Dragør Borgerforening har udtryk interesse for at købe og renovere bygningen på Jan Timanns Plads, med det formål, at Dragør Biografforening fortsat kan drive biograf i ejendommen. 

Biografforenings bestyrelse ser en fremtidsudsigt i dette, hvilket de også har tilkendegivet overfor borgerforeningen. 

Forhandlingen af en handel mellem ejer af bygningen og Dragør Borgerforening vil dog være en proces, som Dragør Biografforening ikke er en del af.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk