Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde gæstede Venstre i Dragørs generalforsamling.
Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde gæstede Venstre i Dragørs generalforsamling.

Generalforsamling i Venstre

Venstre i Dragør afholdt tirsdag den 28. februar en velbesøgt ordinær generalforsamling i Hollænderhallen. 

Inden selve generalforsamlingen var der besøg af indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde, som her lagde op til politisk debat om regeringsgrundlaget og den aktuelle politiske situation. Oplægget skabte en god debat og kom via mange spørgsmål og kommentarer igennem Venstres aftryk i regeringsgrundlaget og også de aktuelle store udfordringer på sundhedsområdet generelt. 

Under punktet formandens beretning fokuserede foreningens formand, Erik Skovgaard Nielsen, primært på de lokalpolitiske forhold i Dragør Kommune, og herunder fremhævede han glæden over Dragørs store ja til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet og opbakningen lokalt til Venstres deltagelse i regeringssamarbejdet.

Lokalt i kommunen er der meget store projekter på dagsordenen: omlægningen væk fra gas som energikilde, kystsikringen og ændringerne på børne- og fritids- samt specialskoleområdet – projekter, der havde præget arbejdet i Venstres bestyrelse i 2022 – og som blev spået til også de kommende år at sætte et stort aftryk i kommunen for borgerne, sideløbende med de markante ændringer i demografien, hvor et stigende antal ældre også vil få indflydelse på kommunens drift samt bolig- og byplanlægning.

Om alle disse udfordringer udtrykte formanden partiets planer om at arbejde på at sikre løsninger med bred politisk opbakning. Og vedrørende netop det brede samarbejde blev der udtrykt tilfredshed med, at det igen var lykkedes at indgå et bredt budgetforlig i lægningen af Budget 2023 – og at man med 11 ud 15 mandater mener at have sikret en fortsat god økonomisk udvikling for kommunen i forlængelse af de to foregående valgperioders udvikling, hvor Venstre med henholdsvis Eik Dahl Bidstrup og Helle Barth i borgmesterstolen stod i spidsen for kommunen.

På generalforsamlingen blev der endvidere også taget afsked med partiets mangeårige folketingskandidat og folketingsmedlem for Tårnby-kredsen Martin Geertsen, som efter det seneste folketingsvalg havde besluttet ikke at genopstille. Han fik i den forbindelse af formanden tak for sin engagerede indsats og for et godt samarbejde om lokale såvel som landspolitiske spørgsmål.

Under valg til bestyrelsen fik Erik Skovgaard Nielsen genvalg som formand, og bestyrelsen består efter generalforsamlingen endvidere af: Carsten Kjelde, Carsten Aarosin, Helle May Nielsen, Jan Baeré, Louis Hjelmsø samt Martin Lykke Nielsen.

Som suppleanter til bestyrelsen blev Poul Henrik Nielsen, Per Faldborg Olesen og Eik Dahl Bidstrup valgt.

Til kredsbestyrelsen for Tårnby-kredsen blev Erik Skovgaard Nielsen, Kezia Bidstrup, Jan Baeré og Louis Hjelmsø valgt.

Endelig blev Erik Skovgaard Nielsen genvalgt til regionsbestyrelsen, mens Jan Neumann Petersen blev genvalgt som revisor.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk