Drag­ør Boldklubs medlemsblad fra januar 1935.
Drag­ør Boldklubs medlemsblad fra januar 1935.
Nyt fra Dragør Boldklub:

Glædeligt nytår a la 1935

Længe før internet, sms’er, videomøder og alle de andre moderne kommunikations muligheder, man kender i dag, udsendte Drag-ør Boldklub medlemsblade til sine medlemmer. 

Der var mange kreative medlemmer de tidlige år i Dragør Boldklub. Mange arbejdede hårdt og gratis for at få boldklubben op at stå. Dengang var en af sommerens fornøjelser, i mange år, de store havnefester. 

Man skal huske, at i 1935 og mange år frem var Dragør Boldklub mere end »blot« fodbold. Gymnastik, tennis, håndbold og senere badminton var en del af klubben med selvstændige bestyrelser, som var underlagt en hovedbestyrelse. 

Direkte afskrift af formand – og medstifter af Dragør Boldklub – Rich. Andersens nytårsbrev i klubbens medlemsblad januar 1935:

»Glædeligt Nytaar.

Det er et Ord, man har hørt og set mange Gange i denne Tid, og det kommer altså en Gang endnu.

Vi skriver nu 1935, og indenfor D. B. skal vi nu til at lægge Planer og Beregninger for det kommende Aar.

Først og fremmest kommer vore Generalforsamlinger, hvor Bestyrelsen for sine Medlemmer skal til at aflægge Regnskab for sine Handlinger i det forløbne Aar, og naar det saa forhaabentlig til alles Tilfredshed er overstaaet, saa skal der handles.

Fodboldspillere skal allerede til at tænke paa den kommende Sæson, hvor der er meget at passe paa for at bevare en god Stilling.

Gymnasterne skal hænge i nogle Måneder endnu, inden Friluftslivet melder sig.

Håndboldspillerne, saavel Damerne som Herrerne, skal deltage i Unionens Turnering. Jeg haaber, at Holdene maa gøre en god Figur blandt de gode Modstandere, hvilket vil sige godt Spil, god sportslig Aand og et godt Resultat.

Et Glædeligt Nytaar til vore Tennisspillere skal ogsaa lyde, vi haaber paa en god Tennissæson.

Ogsaa eet glædeligt Nytaar til alle vore Medlemmer, som vi ikke ser som aktive Udøvere af Idræt. Jeg takker for venlig Støtte i den forløbne Tid og haaber paa venlig Interesse i det kommende Aar. Et nødvendigt Led i Udviklingen er, at vor Medlemstal forøges. – Forsøg paa hver især at skaffe et Medlem i Aarets Løb. – Det skulde ikke synes svært, og det vilde betyde overordentlig meget for D. B. og dens Arbejde. Der er mange Vanskeligheder at kæmpe imod, og de kan kun overvindes ved fælles Hjælp.

Saa spytter vi i Næven og tager fat, helst i Dag og senest i Morgen. Glædeligt Nytaar og Tak for det gamle.

Rich. Andersen.«

HR

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk