Villa Grænsen, hvor bomforpagter Peter Zibrandtsen boede med sin familie i 1914. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.
Villa Grænsen, hvor bomforpagter Peter Zibrandtsen boede med sin familie i 1914. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.
Villa Grænsen i 2021. Foto: TorbenStender.
Villa Grænsen i 2021. Foto: TorbenStender.
Grænsen imellem Dragør og Store Magleby Kommuner vist i Kraks Kort fra 1966. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.
Grænsen imellem Dragør og Store Magleby Kommuner vist i Kraks Kort fra 1966. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.
Lokalhistorisk tema – historien bag:

Grænsevænget

Grænsevænget har sit navn, fordi vejen ligger ved den gamle grænse mellem Store Magleby og Dragør Kommuner. Kommunegrænsen gik dog ikke i selve vejbanen, men i den østlige kant af grundene, der blev udstykket i 1950’erne. Grænsen forsvandt ved kommunesammenlægningen i 1974.

Mens der gennem århundreder havde været et vist modsætningsforhold imellem bønderne i Store Magleby og søfolkene i Dragør, oplevede de forholdsvis mange, der flyttede til de nye villakvarterer i første halvdel af 1900-tallet, opdelingen som kunstig.

Kommunegrænsen, der ved Hollændervej øverst i billedet skar grunde midtover. Kort udarbejdet af Store Magleby Kommune i 1943. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.
Kommunegrænsen, der ved Hollændervej øverst i billedet skar grunde midtover. Kort udarbejdet af Store Magleby Kommune i 1943. Foto: Historisk Arkiv Drag­ør.

I 1926 skrev en række borgere langs Kirkevej og i områderne umiddelbart nord for Dragør til de to kommuner og foreslog, at deres kvarterer blev lagt ind under Dragør Kommune. Argumentet var blandt andet, at deres børn skulle gå den lange vej til Store Magleby for at komme i skole – selv om Dragør Skole lå få hundrede meter væk. Men Store Magleby Kommune afviste idéen fuldstændigt. Man var ikke interesseret i at miste skatteydere til naboen.

Kommunegrænsen var fastlagt før bebyggelsen af de nye villaområder, og det fik nogle særprægede konsekvenser. På Hollændervej gik den tværs gennem en have, så grunden lå i begge kommuner. Det kunne give vanskeligheder, for eksempel i forhold til hvor man skulle betale sin kommuneskat. Der fandtes en regel om, at den del af huset, hvori soveværelset lå, var afgørende for det kommunale tilhørsforhold. Den blev dog nok ikke brugt i dette tilfælde.

Men det fortælles, at mens man Dragør skulle betale hundeskat, var man fritaget for det i Store Magleby Kommune. Så hunden var nødt til at sove i den rigtige del af huset!

Af praktiske grunde fik man dog på dette sted rettet kommunegrænsen ud, så den fulgte skellet mellem de enkelte ejendomme.

Mere kompliceret var situationen på Krudttårnsvej, som indtil 1974 løb langs kommunegrænsen. De to kommuner måtte blive enige om, hvem der skulle vedligeholde vejen, og da der i begyndelsen kun var fortov i den ene vejside, gav det naturligvis en del diskussioner.

Skråt over for Grænsevænget – på sydsiden af Kirkevej – ligger en villa med navnet Grænsen.

Foto: TorbenStender.
Foto: TorbenStender.

Serien lokalhistorisk tema bringes i samarbejde med Historisk Arkiv Dragør.

Læs flere historier på lokalarkivets hjemmeside www.dragoerhistorie.dk

På grund af coronavirus-situationen skal man bestille tid inden besøg på Historisk Arkiv. Det kan gøres på: lokalarkivet@dragoer.dk

Man kan også ringe på telefon 32 89 03 29, men personale og frivillige er kun på arkivet i begrænset omfang og derfor ikke altid tager telefonen.

 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk