Vi har modtaget:

Havnen er grundlæggende en erhvervshavn

Vi andre kan heldigvis indsnuse atmosfæren

Iblandt er det som om enkelte glemmer, at Dragør Havn er en arbejdsplads for rigtig mange mennesker. Det kan godt overses, hvis man bare går en slentretur fra Kongevejen ad molen og ud til Duc d’Alben og retur samme vej. Mange vil bare opfatte det som en dejlig kulisse at gå tur i.

Dragør Havn har gradvis udviklet sig siden hollænderne byggede den første mole i midten af 1500-tallet. Inden da – i middelalderen – lagde bådene bare ind på stranden i forbindelse med sildefiskeriet under »hansatiden« – bortset fra en mindre udgravet kanal ved den nuværende Løkkerenden. 

I forbindelse med hollændernes ankomst til Amager fik de ekstraordinært frihed til at undgå at føre deres varer igennem en købstad. Derved havde de mulighed for selv at handle med udlandet.

Det gjorde, at de opførte en kort mole, der hvor Nordre Mole ligger i dag. Derved kunne de udskibe både heste og kvæg sydpå, hvilke gav gode indtægter, da der var uendelige krige sydpå. 

Og lige siden har havnen udviklet sig, efterhånden som behovene opstod. 

I 1700-tallet var Dragør kongedømmets tredjestørste havn målt på brutto-registertons. Kun overgået af København og Kiel i hertugdømmet. 

Gennem årene har man forsøgt sig med forskellige helhedsplaner. Jeg har en fascinerende skitse fra 1904, hvor havnen foreslås udvidet helt ud til sejlrenden, så havnen kunne være basishavn for al Østersø-sejlads – et kæmpe projekt, der heldigvis heller ikke blev til noget.

Havneerhverv

Der er som nævnt en række havneerhverv. Vi har stadig erhvervsfiskere. De serviceres ret unikt med et isværk. Og der er et motorreparationsfirma. Vi har et af de sidste bådeværfter i Østdanmark, og det har et godt ry for godt arbejde, selvom de p.t. roder lidt vel rigeligt omkring sig. Forstod du den, Dirch? 

Der er et både sadelmageri og en elektriker med speciale i skibe. Herunder også service på high-tech skibsapparatur. Der er et par skibe til ad hoc-opgaver, såsom opmålinger på Øresund og servicering af fyrtårnet. 

Men vi må ikke glemme et velfungerende havnekontor, som løbende sørger for renoveringer af de mere end 800 bådpladser samt af lodstårnet.

Fritid på havnen

Ud over det erhvervsrelaterede er der også en række interessebaserede aktiviterter, der har brug for at være på havnen. 

Der er vandklubber for forskellige interesser – sejlklub, kajakklub, roklub, motorbådsklub, strandjagtforening og Dragør Bådelaug for at nævne enkelte. 

Drag-ør Ungdomskole har sit Maritime Hus med alle hånde tilbud til eleverne på skolerne.

Der er netop åbnet en bådudlejning, hvor gæster kan lege skipper for et par timer, vise junior, hvordan man fisker, eller måske overtale familien til at købe eget skib.

Og endelig kan man adskillige steder sætte sig ved et serveringssted og over en kop kaffe eller andet og suge havnens charme og rytme ind. 

For mig er det vigtigste de skæve vinkler, som havnen rummer, hvor fagfolk og lægfolk kan mødes.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Nytænkende vision for Dragørs erhvervsliv sendes nu i høring

Dragør Kommune inviterer til dialog om fremtidens bæredygtige erhvervspolitik. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk