Tommas Brogaard.
Tommas Brogaard.

Flemming Blønd.
Flemming Blønd.

Vi har modtaget:

Holder det vand?

Kystsikring af Dragør Kommune

I hvor mange årtier har vi efterhånden talt om diger her i kommunen? Rigtigt mange år, og der er udsigt til, at vi skal tale om det rigtigt mange årtier fremover.

Punktvis tidslinje for Dragør Kommunes arbejde med kystsikring fra start til mål:

2007: Dragør Kommune afviser tilbud om at blive en del af Vestamager Pumpedigelags kystsikring med en forhøjelse af Kalveboddiget. Det betyder, at Kalveboddiget bliver planlagt forlænget med Ullerupdiget til Tømmerup.

2009: Har Dragør i kommuneplanen et forslag om et landdige fra Søvang mod nord, vest om Møllevang og ind over golfbanen til Ullerupdiget.

2010: Dragør Kommune tildeles Byplanprisen for sin klimatilpasning. 

2011–2015: Det undersøges, ved flere møder, om det er muligt at finde en løsning, hvor Vestamager Pumpe-digelags høje krav til sikkerhed kan kombineres med Dragørs ønske om en 100-årssikring. Dette er ikke muligt.

2017: Stormflod (100-års-hændelse).

2017: Vestamager Pumpedigelag vælger at anlægge Ullerupdiget, og derved afskære Dragør fra at være en del af en fælles løsning for det sydlige Amager.

2017: NIRAS-rapport Stormflodssikring Dragør Kommune. 

2017–2019: Vestamager Pumpedigelag og Tårnby Kommune anlægger Ullerupdiget på rekordtid til en samlet pris på cirka 5 mio. kr.

2018: Den klimarobuste kommune startes op.

2019: Borgerinddragelse.

2020: Arkitektkonkurrence kystbeskyttelsesprojekt.

2021: Cowi/Arkitema vinder af arkitektkonkurrence. 

2021 – den 14. oktober: Økonomiudvalg træffer afgørelse om at gå videre med Cowi/Arkitema-løsningen. 

2021 – den 17. oktober: Borgmester Helle Barth oplyser til Amagerliv: »Vi er i dialog med København, Tårnby og Hvidovre for at få løst udfordringen, da vand bevæger sig over kommunegrænser. Det er for tidligt at sige, hvor dialogen havner.«

2021 – den 28. oktober: Kommunalbestyrelsesmøde, hvor det endeligt vedtages, at det er Cowi/Arkitema-løsningen der er fremtiden.

2100: Ved den valgte løsning er Dragørs stormflodssikring nu nået i mål, om tidsplanen holder. 

Vi taler om et projekt, der fra start til slut vil tage over 100 år.

Økonomi

Cowi/Arkitema-løsningen er anslået til koste 252 mio. kr. i første bølge, men man er først totalt fremtidssikret efter bølge to, hvor anlæggelsen er anslået til at ende på 859 mio. kr. 

Sydamagerlisten stiller flere spørgsmål til den løsningsmodel, som kommunalbestyrelsen kan vedtage torsdag den 28. oktober:

Tidsperspektivet? Er Drag-ør Kommune gearet til at være bygherre for et anlægsprojekt af så store dimensioner? Er der rimelighed i, at borgerne skal leve med den valgte løsning? Det samlede svar er nej. 

Det skal ikke tage over 100 år at få kystsikret 13 km kyst. Der skal findes en løsning med et helt andet tidsperspektiv og økonomi.

Man kan ikke byde borgerne usikkerheden, der følger med det lange tidsperspektiv, og en uafklaret økonomi, da regningen både direkte og indirekte ender hos borgerne.

Fakta er, at vores lokalpolitikere tidligere har forspildt chancen for et gratis dige med en høj beskyttelse, og de har efterfølgende dumstædigt holdt fast i at ville stå på egne ben. Nu ryster benene, da byrden er for tung til, at Dragør kan løfte den alene.

Hvad skal der ske nu?

Først og fremmest må beslutningen om valg af digeløsning udskydes til efter kommunalvalget. 

Der skal i den kommende kommunalbestyrelse nedsættes et §17, stk. 4-udvalg, der udelukkende skal arbejde med at finde og indstille den rette digeløsning – en løsning, der som noget af det først indleder en dialog med lufthavnen om de muligheder og begrænsninger, der er med den som nabo.

Vi skal acceptere, at Dragør Kommune i sig selv, ikke er stor nok til at gennemføre et projekt i denne størrelsesorden.

Vi er nødt til at søge samarbejdspartnere for at ende med en løsning, der kan holde vand for hele Sydamager – »so to speak«.

Med venlig hilsen
Flemming Blønd, borgmesterkandidat,
og 
Tommas Brogaard, kandidat til kommunalbestyrelsen
Sydamagerlisten

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk