Hollandsfed 3 som huset ser ud i dag. Foto: Thomas Mose.
Hollandsfed 3 som huset ser ud i dag. Foto: Thomas Mose.
Lokalhistorisk tema – historien bag:

Hollandsfed

Hollandsfed må omkring år 1700 have været et sammensurium af små huse, og dette bybillede har tegnet sig gennem næsten hele århundredet.

At der virkelig er tale om små, uanselige huse ses af, at flere af beboerne har fået påhæftet tilnavnet »i Boden«.

I slutningen af 1700-tallet må der være foretaget en sanering med hensyn til de huse, der har ligget imellem Hollandsfed og von Ostensgade, hvilket har resulteret i et gadebillede, som ligner det, man ser i dag. Dette forhold gør det næsten umuligt at lave beboerfortegnelser for dette område.

Endvidere ryddede pesten i 1711 ud i nogle af familierne her, hvilket ikke gør opgaven nemmere. Men det er da muligt at omtale nogle af de mennesker, som var bosiddende her gennem 1700-tallet.

Hollandsfed havde tidligere navnet »Pustervig«. Ved gadenavnerevisionen i 1930 valgte man navnet Hollandsfed til dette område ud fra en formodning om, at hanseatiske købmænd fra Deventer og Kampen her havde haft deres »fed« – hvilket vil sige et område ved havet, hvor købmændene opholdt sig i fiske-tiden og havde deres boder.

Hollandsfed 3

Huset var i begyndelsen af 1700-tallet beboet af Jens Povelsen i Boden. Han og hustruen døde under pesten, men deres 13-årige datter, Pernille, overlevede. Hun blev gift med en matros fra Store Heddinge, Christoffer Claesen, og de blev boende her.

Pernille og Christoffers ældste søn Claes begik sammen med to andre Dragør-søfolk tyveri om bord på det skib, de var forhyret med. De blev dømt til slaveriarbejde i Kastellet på livstid, men det lykkedes for dem alle tre at flygte.

Pernilles yngste søn, Hans Christoffersen, overtog huset, som gik videre til hans enke Dorthe Theisdatter og hendes nye mand, matros Christian Andersen Møller. Dette pars datter Trein og ægtemand Cornelis Jansen Jans videreførte huset.

Foto: Dragør Lokalarkiv.
Foto: Dragør Lokalarkiv.

Serien lokalhistorisk tema bringes i samarbejde med Historisk Arkiv Dragør.

Læs flere historier på lokalarkivets hjemmeside www.dragoerhistorie.dk

På grund af coronavirus-situationen skal man bestille tid inden besøg på Historisk Arkiv. Det kan gøres på: lokalarkivet@dragoer.dk

Man kan også ringe på telefon 32 89 03 29, men personale og frivillige er kun på arkivet i begrænset omfang og derfor ikke altid tager telefonen.

 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk