Vi har modtaget:

Hvilket handels- og erhvervsliv ønsker vi i Dragør?

En af de ting, som gør Dragør til den charmerende by, den er, er et aktivt og spændende handelsliv. Spændende butikker flankeret af lækre restauranter og caféer er det, som byens borgere og turister møder i Dragørs midtby. 

Uden handelslivet ville Dragør til en vis grad »kun« være et villakvarter i forlængelse af Tårnby. Og handelslivet er naturligvis ikke kun butikker og restauranter, men også frisører, fodterapeuter, håndværkere samt alle andre små, selvstændige erhvervsdrivende, der er bosiddende i vor kommune.

Et velfungerende handelsliv er ikke noget, der kommer af sig selv. Det kræver driftige mennesker i byen, der ønsker at drive virksomhed. Og de forretningsdrivende skal naturligvis støttes på bedst mulig vis, gennem at vi politikere giver gode forhold og aktivt lytter til ønsker samt ambitioner.

At støtte og udvikle de små erhverv er en indgroet del af Konservatives dna – så det ligger os på sinde, at vi skaber de gode rammer. 

Gennem 2020 har jeg og mine konservative byrådskolleger flere gange talt med både restauratører, mindre erhvervsvirksomheder og butiksejere. Fælles for deres kommentarer har været, at de ikke føler, at de er blevet tilstrækkeligt hørt, og det, vil vi gerne medvirke til i højere grad, sker. I denne sammenhæng er det vigtigt, at de erhvervsdrivende i Dragør også er aktive i forhold til ønsker og udvikling, så vi sikrer, at kommunikationen går begge veje.

Et andet aspekt, som spiller ind, er turismen. En gammel traver, som har kørt i årevis. 

Hvilke turister ønsker vi? Nogle vil helst ikke have turister! Hvad skal turisterne lave, når de er her? Ønskerne, ambitionerne og holdningerne er mange, men for at få sat en retning kræver det, at vi træffer politiske beslutninger. Og for at gøre det skal vi have en god og gennemarbejdet plan, så det bør vi også få på plads – og planen bør udformes med skyldig hensyntagen til, hvad erhvervslivet ønsker, og tage hensyn til byens borgere.

Sidst, men ikke mindst må vi ikke glemme, at det er de lokale virksomheder, som er sponsorer i vort foreningsliv, og som derved bidrager til, at den del af vor kommune også hænger sammen. 

Så i 2021 har vi i Konservative en ambition om at få sat skub i følgende:

  1. At få lavet en ny plan for byens torve og pladser inden sæsonen 2021 starter op. Hvad angår udeservering – dette med skyldig hensyntagen til den gamle bys beboere samt ud fra princippet, at det skal være lige for alle.
  2. At få et overblik over aktiviteter og events på og ved havnen samt derefter politisk afgøre, hvilke der skal prioriteres – med fokus på at lokale erhvervsdrivende spiller en central rolle.
  3. At få igangsat planerne for arbejdet med et kulturhus på værftsgrunden – i første omgang med udgangspunkt i biografforeningens oplæg.
  4. At få igangsat arbejdet med en turismestrategi, der kan understøtte vort handelsliv samt tiltrække de turister, vi vurderer skaber mest mulig værdi.
  5. At lade Dragør Gadelaug og Dragør Erhverv indgå som selvstændige høringsparter i relevante sager.

Det gode ved ovenstående er, at vi har flere partier i Dragør, som ønsker at trække i samme retning, så jeg er overbevist om, at vi kan finde flertal til at få disse ting gennemført og/eller sat i gang.

Med et ønske om et stærkt og lokalt forankret handels- og erhvervsliv i Dragør.

Med venlig hilsen
Martin Wood Pedersen
De Konservative i Dragør

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk