Lena Just Lund og Paddy. Foto: TorbenStender.
Lena Just Lund og Paddy. Foto: TorbenStender.

I turismens tjeneste

Lena Just Lund stopper som leder af turistkontoret, men turistarbejdet ligger hende fortsat stærkt på sinde. I en -samtale med Dragør Nyt fortæller hun om arbejdet med turisme – også i en coronatid – der førte til rekordmange gæster fra hele Danmark

Af Birgit Buddegård

Det er svært at sige Lena Just Lund uden samtidig at tænke turistkontoret, men efter seks år stopper hun ved årsskiftet som leder af Turistkontoret på havnen, hvor hun sammen med 35 andre turistværter har taget imod Dragørs gæster med ægte gæstfrihed og varme. Og her er netop tale om værtsskab – og derfor bruges betegnelse turistvært i stedet for frivillig.

»At være frivillig, betyder blot du ikke får løn,« siger Lena Just Lund, mens betegnelse turistvært tydeligt angiver funktionen. Nemlig at tage godt imod turisterne, der besøger Dragør, også selv om værterne – med undtagelse af lederen – ikke får løn.

Lena Just Lund havde allerede sin gang på turistkontoret, og det var den daværende leder, Bente Walløe Poulsen, der spurgte om ikke hun havde lyst til at overtage. Og det havde hun i den grad.

Der er ingen tvivl om, Lena Just Lund brænder for turismen – og for Dragør.

Hun har ikke holdt fri eller sommerferie, men har, også når hun ikke fysisk befandt sig på turistkontoret, stået standby – og regnskaberne er ordnet om aftenen.

Og selvom turistkontoret er lukket for vinteren, siger Lena Just Lund »Turistkontoret,« når hun tager telefonen – det gør hun altid, hvis hun ikke kender nummeret, fortæller hun. For det kunne jo være en turist, der lige ville spørge om noget, og så skal de betjenes uanset årstid. Lena Just Lund skriver også opslag til Facebook, mens hjemmesiden vedligeholdes af Jerrik Walløe.

Lena Just Lund har en baggrund i DR’s børne- og ungdomsafdeling – hele 28 år blev det til, før en stilling som pressechef hos Cirkus Arena trak. Det blev til syv vidunderlige år, smiler hun.

Danske turister

2020 har været et udfordrende år for turistkontoret – i det lille hyggelige turistkontor, hvor der andre år har været op til 14 personer med tre forskellige sprog, måtte der på grund af coronapandemien kun lukkes én gæst ind ad gangen, og der kom plexiglas op ved disken, for at sikre mod smitte.

Alligevel blev det er rekordår – hele 10.973 gæster har brugt turistkontoret mod 9.840 sidste år. På grund af coronapandemien først åbnede turistkontoret med lidt forsinkelse 11. maj og lukkede igen 30. september. Turistkontoret holdt dog også åbent i efterårsferien.

De fyldte busser med krydstogtturister udeblev, men til gengæld kom der gæster fra Skive, Randers og Ribe – ja fra de fjerneste steder af riget, ler Lena Just Lund, der konstaterer, at på grund af corona, kom de turister, der bevist vælger Dragør.

Faktisk har kasseapparat, kortlæser og MobilePay indimellem været rødglødende, og varerne er fløjet over disken. Der har været efterspørgsel på de bemalede Dragørsten, bøger og billetter til Dragør Museum og til byvandringer – og der er solgt ikke mindre end 650 fiskenet, så krabberne har levet livet farligt i havnen. Turistkontoret har også solgt frø fra stokroser, som værterne selv har indsamlet og pakket.

Turistkontoret har et tæt samarbejde med Historisk Arkiv Dragør om blandt andet byvandringerne. Også med havnen har turistkontoret et fantastisk samarbejde – og er med i havnens dialogforum, fortæller Lena Just Lund.

Og de er et dejligt samarbejde med Naturcenter Amager og Kongelundens Outdoorcenter, så Dragørs turister også kommer ud på strandengene og Kongelunden.

Værternes betydning

Lena Just Lund fortæller, at turistværterne er et trækplaster for turisterne – de sørger for, at gæsterne har det sjovt og får en god oplevelse af besøget i Dragør.

Alle gør det på deres egen måde, men der er smil på læben hos alle, siger hun. De første værter fandt hun på sine hundelufteture om morgenen, andre skriver eller kigger forbi. Og der er ingen aldersgrænse, siger Lena Just Lund – den ældste turistvært er 83 år.

De eneste krav til arbejdet er, at værten skal få folk til at føle sig velkomne, man skal holde af Drag-ør og bo herude. Og selv kommer Lena Just Lund nødigt gennem »røret«, ler hun.

Det store flertal af gæster, er glade og opfører sig pænt, men der har været enkelte ubehagelige oplevelser.

Da Lena Just Lund fik det at vide, anskaffede hun fluks et horn, som værterne kunne trykke på ved ubehagelige oplevelser og allierede sig med isbutik, café og restaurant på den anden side af vejen, så de, hvis de hørte et højt båt, kom til undsætning.

En såre enkel, men kreativ løsning, der gav tryghed for værterne.

Lena Just Lund stryger Dannebrog for sidste gang i år. Foto: TorbenStender.
Lena Just Lund stryger Dannebrog for sidste gang i år. Foto: TorbenStender.

Nyt turistkontor

Sidste år kom turistkontoret under Museum Amager – noget Lena Just Lund var en varm fortaler for. Turistkontoret og museet klæder hinanden, siger hun, der også kraftigt støtter flytningen fra det nuværende lille hus til Havnepakhuset.

For selvom er der utroligt hyggeligt i det lille turistkontor, og bygningen er højt elsket af værterne, så har de ofte spøgt med, at var der mere end fem personer i lokalet, var der ikke plads til at skifte mening, fortæller Lena Just Lund.

Der er behov for mere plads til de mange turister, og i Havnepakhuset er der både varme og plads, og de skal ikke bære borde og varer ind og ud.

Lena Just Lund lægger vægt på, at det er historien, der formidles til turisterne – og her er museerne så fine, siger hun.

»Vi skal passe på vort lille samfund og værne om de familier, der har lange rødder i historien,« siger hun og fortæller, at turisterne elsker freden herude – så det er noget, der skal bevares.

Med flytningen til Havnepakhuset følger en nødvendig omorganisering, der blandt andet betyder, at arbejdsgangen for den daglige leder bliver omlagt til andet faste arbejdstider på turistkontoret.

Det kan Lena Just Lund ikke se sig selv i, men selvom hun nu stopper som leder, vil hun fortsat være en del af turistarbejdet i Dragør. Hun skal blot finde en ny vinkel, siger hun, der finder, at turistarbejdet set med hendes øjne er det mest attraktive job i Dragør.

Og at turistkontoret flytter, betyder ikke, at turistværterne skal lægge deres hjertevarme, rummelighed og personlighed bag sig – for det er turistkontorets livsnerve.

Arbejdet er sjovt og livgivende, konstaterer Lena Just Lund, og selvom den store hvalp Paddy, så ikke kommer til at blive »turisthund«, ligesom Angel, der døde i sommer – er det svært at forestille sig, at al den energi, der er i Lena Just Lund, ikke vil komme til udtryk på den ene eller anden måde til gavn for Dragør.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk