Vi har modtaget:

Industriområde vokser med et trylleslag

I marts måned 2024 fik Dragørs borgere via en artikel i AmagerLIV at vide, at der skal opføres et stort erhvervs- og industriområde på intet mindre end 100.000 m² mellem Ryvej, A. P. Møllers Allé og Nordre Dragørvej.

Vokseværk ved lufthavnen

I april måned 2024 kunne borgmester Kenneth Gøtterup (C) i sit nyhedsbrev til borgerne henslængt fortælle, at nu var projektet pludselig vokset til 170.000 m²:

»Vi har fået mulighed for at udvikle erhvervsareal vest for A. P. Møllers Allé. Det sker efter en dispensation, staten har givet Dragør Kommune. Arealet er på i alt 170.000 m2, og der er tre ejere af arealet. I marts er de politiske udvalg orienteret om status på udviklingen af området. Kommunalbestyrelsen har igangsat muligheden for erhvervsudvikling af området. Hjørneflagene for området er sat, men den endelige lokalplan er ikke lavet endnu. Det sker, når de private grundejere har fundet investorer, så udviklingen af området sker i et samarbejde mellem de private ejere af grundene, kommende investorer og kommunen. I dette arbejde skal der være et fokus på at lave den bedste og mest hensigtsmæssige trafikafvikling. Og samtidig skal vi også have et fokus på miljørigtige og bæredygtige løsninger.« (Kenneth Gøtterup, Dragør Nyt nr. 14, den 3. april 2024).

Københavns Lufthavne A/S ejer 67.176 m² af marken, hvilket er den næststørste andel af markområdet.

Ifølge Dragør Kommunes administration har lufthavnen ingen »aktuelle planer« om at udvikle deres område, men lufthavnen har tilkendegivet, at de gerne vil indgå i en planlægning med de muligheder, det nye landsplandirektiv giver for deres areal.

Et forsigtigt gæt er, at den kraftigt ekspanderende lufthavn meget hurtigt hopper med på erhvervseventyret, hvis muligheden byder sig – også selvom der efter sigende ikke er planer om dette.

Mere bil- og flytrafik

Mange borgere har med bekymring peget på den øgede biltrafik i Store Magleby og på Nordstranden, som erhvervs- og industriområdet vil medføre. Herunder tung trafik i form af lastbiler.

Der er ganske enkelt ikke brug for yderligere trafikbelastning af byens indbyggere, som i forvejen er hårdt ramt af støj- og partikelforurening i flere lokalområder.

Desuagtet hævder borgmesteren og et flertal i Dragør Kommunes kommunalbestyrelse, at de kan »styre trafikken« østpå mod Kystvejen ind i Tårnby Kommune, hvilket ikke kan lade sig gøre i den virkelige verden.

Privatbilister, der skal til og fra arbejde i det planlagte industrikvarter, kører naturligvis den vej, som de lyster.

Færdselsmønstre er som bekendt styret af bilisters bopælsplacering, arbejdspladsens beliggenhed, distance, afhentning af børn, indkøbsmuligheder, ærinder, besøg osv.

Hertil kommer, at den storforurenende lufthavn er i fuld gang med at udvide sin kapacitet.

Københavns Lufthavn er Nordens største med over 25 mio. passagerer om året, og ifølge lufthavnens igangsatte udvidelsesplaner skal der nu skabes plads til 40 mio. passagerer årligt.

De trafikbekymrede borgere kan trøste sig med, at man på Dragør Rådhus vil undersøge, om der bliver »behov for støjafskærmning« i og uden for industriområdet.

Grøn omstilling

Dragør Kommunes borgmester siger, at den grønne omstilling ligger ham på sinde, og at vi nu og i årene fremover skal sætte øget fokus på vores omstilling.

Det lyder alt sammen rigtig fint, men det stemmer jo overhovedet ikke overens med at bygge et 170.000 m2 erhvervs- og industriområde på Nordre Dragørvej for dermed at trafikbelaste miljøet og borgerne yderligere.

Grøn omstilling indebærer blandt andet, at man bidrager til at sikre en bæredygtig og positiv udvikling i samfundet, og at man undgår at sætte negative aftryk i de områder, hvor man driver forretning.

Borgmesterens såkaldte »miljørigtige« og »bæredygtige« løsninger er meget svære at få øje på.

Med venlig hilsen
Kenneth Olsen
Borger i Dragør Kommune

Et nyt projekt skal placeres på en mark mellem Københavns Lufthavn og Nordre Dragørvej. Foto: Kenneth Olsen.
Et nyt projekt skal placeres på en mark mellem Københavns Lufthavn og Nordre Dragørvej. Foto: Kenneth Olsen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk