Arkivfoto: TorbenStender.
Arkivfoto: TorbenStender.

Ingen betalingsparkering

Klima-, By- og Erhvervsudvalget anbefaler, at arbejdet med betalingsparkering stoppes

Et flertal på fem medlemmer af Klima-, By- og Erhvervsudvalget fra Konservative, Sydamagerlisten og Venstre besluttede onsdag den 10. august at anbefale, at Dragør Kommunes forvaltning indstiller arbejdet med indførsel af betalingsparkering. Både Socialdemokratiet og liste T ønskede, at arbejdet skulle fortsætte.

Emnet har længe været på politikernes dagsorden. 

Efter §17, stk. 4-udvalget om Infrastrukturs fremlæggelse af deres arbejde i november måned sidste år besluttede kommunalbestyrelsen at udskyde beslutningen om betalingsparkering, til den nyvalgte kommunalbestyrelse var tiltrådt efter årsskiftet.

Forvaltningen har arbejdet med to forskellige modeller – en, hvor man sigter mod, at ordningen økonomisk skal hvile i sig selv, samt en, hvor der sigtes mod et overskud.

Forvaltningen oplyser, at Dragør Kommune ifølge reglerne maksimalt må tjene 4,6 mio. kr. på ordningen – herunder maksimalt 15 kr. pr. afgift ved overtrædelse af reglerne. Fortjenesten skal bruges parkeringsrelaterede aktiviteter såsom anlæg, drift og vedligeholdelse af parkeringspladser, cykelstier og lignende.

Det skønnes, at ordningen med kontrol og administration ville kunne løbe rundt eller endda – alt efter hvilken model, der vælges – give et overskud på cirka 15 kr. pr. afgift. Dog er finansiering af skilte samt administration af eventuelle beboerlicenser ikke medregnet i denne beregning.

Økonomiudvalget skal torsdag den 18. august, beslutte, om de vil bakke op om Klima-, By- og Erhvervsudvalgets anbefaling, inden kommunalbestyrelses skal træffe endelig beslutning om det videre arbejde med betalingsparkering på deres møde, der finder sted torsdag den 25. august.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk