Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.
Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet
allerede i år. Der vil primært blive fokuseret på at få vandet væk igen

Af Rasmus Mark Pedersen

Det er ikke fordi, der bliver bygget nye diger allerede i år, men der er alligevel hjælp at hente, hvis man bor i de mest stormflodsramte områder af kommunen.

Kommunalbestyrelsen har nemlig besluttet at gennemføre en såkaldt »etape 0« i kystsikringsplanerne allerede i år.

Tiltagene skal mindske risikoen for oversvømmelser fra nedbør, grundvand, og havvand på kort sigt, og det er specielt de hårdst ramte områder i og ved Søvang, der sigtes mod.

Oprensning af grøfter

Forvaltningen har fået til opgave at finde helt lokale tiltag, der kan gennemføres i 2024.

»Det kan være tiltag, som kommunen sætter i gang inden for afsatte rammer, eksempelvis kortlægning af grøfter og udløb samt oprensning af kommunale grøfter,« står der i beslutningen.

Med andre ord – vil der altså primært blive fokuseret på at forbedre afvandingen, når vandet kommer – og det både på private grunde og kommunale arealer.

Desuden bliver der taget yderligere skridt for at styrke beskyttelsen af kystlinjen mod stigende havniveauer og hyppigere stormfloder.

I løbet af 2024 iværksættes en række konkrete initiativer, som skal skærpe kommunens beredskab inden udgangen af året.

Digebeslutning i år

Kommunen har allerede været i gang med at konkretisere kystsikringen for delstrækningerne Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden.

Dialogen med grundejerne i de berørte områder er blandt andet sket gennem offentlige borgermøder. Omkring 100 borgere deltog således i kommunens åbne projektkontorer i Kongelundshallen. Og det var netop i denne dialog, at grundejerne fik udtrykt et tydeligt ønske om, at kommunen, indtil det kommunale dige kan anlægges, hjælper ved at lave indsats på kort sigt.

Ifølge referat fra Klima-, By- og Erhvervsudvalget regner administrationen med, at politikerne kan tage en beslutning om et kommende dige rundt om Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden allerede i år.

Planen er nu at fremlægge løsninger i dispositionsforslag til borgerne til september, og at politikerne vil kunne nå frem en beslutning i november måned.

Under dialogmøder om diger i Kongelundhallen bliver det tydeligt for politikerne, at borgerne ønsker en løsning på kort sigt – indtil digerne er anlagt. Arkivfoto: TorbenStender.
Under dialogmøder om diger i Kongelundhallen bliver det tydeligt for politikerne, at borgerne ønsker en løsning på kort sigt – indtil digerne er anlagt. Arkivfoto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk