Andreas Wille kaster et blik ud over det mennesketomme kirkeskib i Store Magleby Kirke. Foto: Thomas Mose.
Andreas Wille kaster et blik ud over det mennesketomme kirkeskib i Store Magleby Kirke. Foto: Thomas Mose.

Kirkerne i en coronatid

Også for kirkerne er der i denne tid vendt op og ned på hverdagen. Dragør Nyt har talt med to sognepræster om, hvordan man agerer, når kirkerne er lukket for offentligheden. Bryllup, dåb, bisættelser og begravelser kan dog gennemføres med begrænset deltagerantal

Af Birgit Buddegård

Aflyste højmesser, udskudte bryllupper, konfirmationer og dåbshandlinger, aflyste arrangementer og koncerter – intet er længere som det plejer efter nedlukningen af Danmark. Nærhed er blevet til afstand, og det er svært at være præst i denne tid, siger sognepræst Andreas Wille fra Store Magleby Kirke. Det er udfordrende for kirkens selvforståelse, hvor man jo i generationer har kunnet søge tilflugt i kirkerummet, når utryghed og fare lurede. Andreas Wille siger, han føler sig sat ud af spillet, at det er svært uden den vanlige nærhed med folk.

Tiden går med at justere i kalenderen, omstille sig til en ny virkelighed og fortolke de nye retningslinjer, siger han og konstaterer med et stort smil, at al den administration har vist ham, hvor glad han er for præstearbejdet og mødet med mennesker.

Sognepræst Jens Bach Pedersen, Dragør Kirke, har ligeledes haft travlt med at få den ændrede hverdag til at fungere, men understreger, at kirken som åndelig institution ikke er lukket – kirkens hjerte banker. 

Begrænset deltagerantal

Det anbefales at udskyde bryllupper og dåb, men det muligt at gennemføre med maksimalt ti deltagere. Og kirkens personale tæller med i de ti.

Vi gør alt for at være fleksible, lyder det fra Jens Bach Pedersen, der fortæller om dåbshandlinger, hvor gæsterne via iPads har livestreamet til de familiemedlemmer og venner, der ikke kunne være til stede. Det giver lidt »pling«, når gæsterne kommenterer undervejs – men det klares jo ved at skrue ned for lyden, og sådan prøver kirken at tilpasse sig den ny virkelighed.

Jens Bach Pedersen fortæller med smil i stemmen om en anden dåbshandling, der viser kirkens fleksibilitet. For at kunne få så mange familiemedlemmer med som muligt blev dåben gennemført uden kirketjener, kirkesanger og organist, så Jens Bach Pedersen hejste selv flaget, tændte de levende lys og fyldte vand i døbefonden, hvorefter han satte sig til flyglet og sang for som en anden Philip Faber, siger han med et grin. Derefter foretog han dåbshandlingen og gik til flyglet igen, og så skulle han jo også huske at slukke lysene, da gæsterne havde forladt kirken. Men på den måde kunne bedsteforældrene komme med. 

Jens Bach Pedersen i Drag­ør Kirke. Foto: Thomas Mose.
Jens Bach Pedersen i Drag­ør Kirke. Foto: Thomas Mose.

Bisættelser og begravelser

Ved bisættelser og begravelser er reglen om deltagerantal afhængig af kirkeskibets størrelse, for der skal være minimum fire kvadratmeter gulvareal per person. Både Andreas Wille og Jens Bach Pedersen har derfor været i gang med målebåndet. 

I Drag­ør Kirke er hver anden kirkebænk afspærret, og der må højest sidde to på hver bænk. Foto: Thomas Mose.
I Drag­ør Kirke er hver anden kirkebænk afspærret, og der må højest sidde to på hver bænk. Foto: Thomas Mose.

I Store Magleby Kirke kan der være 56 deltagere, og i Dragør Kirke er antallet 40. Og der skal holdes god afstand og tillige sikres, at kun det fastlagte antal deltagere får adgang til kirken. Jens Bach Pedersen fortæller, at han har måttet afvise ikkeinviterede i kirkedøren – det er ikke let, men det er vigtigt, at folk ikke bliver syge af at gå i kirke, siger han, der også indleder og afslutter hver begravelse eller bisættelse med en instruks om, hvordan man skal forholde sig for at passe godt på hinanden.

Mange vælger da også ikke at afholde bisættelser og begravelser med stort deltagerantal, og der er mulighed for en forkortet bisættelse og en forlænget urnenedsættelse, når coronavirussen har forladt landet igen. Andreas Wille gør i den forbindelse opmærksom på, at man undtagelsesvist under epidemien – for dem, der ønsker kremering, kan lade afdøde kremere og urnen opbevare, indtil man igen kan samles i kirken og holde den kirkelige handling med jordpåkastelse. Så vil urnen være placeret i kirken, hvor kisten normalt står under en bisættelse. I øvrigt siger han, at der ikke dør så mange for tiden, noget hans præstekollegaer også oplever. Årsagen er formentlig den større afstand, der også hindrer andet end coronavirus i at smitte, gætter han på.

Konfirmationer

Begge præster giver udtryk for, at savnet af konfirmanderne er stort. Og begge er spændte på, om de konfirmationer, der nu er udskudt til eftersommeren, vil kunne afholdes.

Jens Bach Pedersen siger, at det forekom smart, da Dragør Kirke flyttede datoen til den 29. august – men umiddelbart efter udstedte regeringen forsamlingsforbud gældende til ultimo august.

I begge kirker er konfirmationsforberedelsen suspenderet. Eleverne har nok at se til med hjemmeskole, og vi vil ikke også melde os oveni med krav, lyder det fra begge præster. 

Jens Bach Pedersen håber på at kunne lave lørdags-undervisning, når samfundet åbner igen, og så gerne en digital løsning, som også præsterne – i lighed med skolerne – kunne logge sig på. Han ønsker bestemt ingen gentagelse af denne situation, men kunne godt tænke sig, at kirkeministeriet fik skabt en platform til at mødes på digitalt.

Op til påske cyklede Jens Bach Pedersen rundt til konfirmanderne i sognet med to påskeæg og en lille opgave, der relaterede sig til påskeevangeliet, som en hilsen fra præsten, der savner sine konfirmander og tænker på dem.

Andreas Wille giver udtryk for, at konfirmationsforberedelse ikke blot er vidensformidling, men en udforskning af, hvad tro er i praksis. Det skal opleves i nærhed og med nærvær, siger han, der mener, at de digitale medier er gode til at give viden og underholdning, men ikke er så velegnede til dybere samtale og dialog.

Aflyst sorggruppe

Ikke alene højmesser og koncerter er aflyst i denne tid – også de mange møder og foredrag, som begge kirker løbende afholder, er aflyst.

»Det var næsten ikke til at bære at aflyse sorggruppen,« fortæller Andreas Wille. I den viser deltagerne en tillid og sårbarhed over for hinanden – der opstår en dynamik i gruppen, hvor deltagerne er der for hinanden – og det kræver, man mødes og ser hinanden i samme lokale. Det kan ikke lade sig gøre digitalt. 

Aktiviteter i coronaens skygge

Selv om kirkerne ikke står åbne for offenligtheden i denne tid, sker der noget i både Dragør og Store Magleby Kirker. Påskemorgen havde Dragør Kirke således bedt en trompetist om at kravle op i tårnet og spille påskesalmer ud over byen.

For at undgå at mere end ti forsamlede sig, skrev kirken det først ud på deres facebookside kort forinden, således at folk blot kunne nå at åbne vinduet eller at gå udenfor for at høre musikken. 

Kirken på digitalt medie

Jens Bach Pedersen og Anette Lyneborg, der også er sognepræst i Dragør Kirke, har valgt at sætte sig sammen og tale nogle temaer igennem. Samtalerne kan følges via kirkens facebookside, og der er mange, der deler dem og kommenterer, fortæller Jens Bach Pedersen. 

Sognepræst Andreas Wille. Foto: Thomas Mose.
Sognepræst Andreas Wille. Foto: Thomas Mose.

På samme medie lægger Store Magleby Kirkes tre præster hver morgen en hilsen, som de har optaget på egen mobiltelefon, ud. Andreas Wille har valgt at læse op fra den ny bibeloversættelse, som han i øvrigt har været med til at udarbejde materiale til. Han synes, den er utroligt vellykket med et godt og poetisk sprog. Også sognepræst Julie Kaas Buschard læser op fra den nye bibeloversættelse, mens sognepræst Gitte Turin læser op af Helle S. Søtrups digte, som også kan kaldes bønnebøger, og hvis tekster lægger vægt på relationen til andre mennesker.

Alsang på befrielsesdagen

En »gammel« konfirmand går forbi graverboligen og vinker ind til Andreas Wille, der ud af et andet vindue får øje på kirkens organist, Erik Kolind, som han beder fortælle om et kommende arrangement. Store Magleby Kirke havde nemlig forberedt en fejring af det danske fællesskab gennem fællessang under besættelsen, der skulle have været markeret over hele landet under overskriften: Alsang 2020. Nu er de fleste af disse arrangementer aflyst, fortæller Erik Kolind – men ikke i Store Magleby, hvor man har flyttet arrangementet til den digitale platform.

Der vil blive tale om en livestreaming via kirkens facebookside, hvor Erik Kolind vil sætte sig ved kirkens flygel sammen med to sangere – med afstand, understreger han. Her vil man synge fra Højskolesangbogen, og præstens håb er, at mange – både i Store Magleby og Dragør, men også resten af landet – vil synge med og opleve en fællesskabskabsfølelse gennem netop noget så typisk dansk som fællessang.

Kirkens Alsang 2020 finder sted tirsdag den 5. maj klokken 16.30 – på 75-årsdagen for Danmarks befrielse for den tyske besættelse.

Yderligere information på: www.dragoerkirke.dk og www.storemaglebykirke.dk

Dragør Kirke. Foto: Thomas Mose.
Dragør Kirke. Foto: Thomas Mose.
Store Magleby Kirke. Foto: Thomas Mose.
Store Magleby Kirke. Foto: Thomas Mose.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk