Rød er diger med adgang forbudt, grøn er diger med adgang tilladt, gul er sluser, lilla er opfyldning og sand er uddybning.
Rød er diger med adgang forbudt, grøn er diger med adgang tilladt, gul er sluser, lilla er opfyldning og sand er uddybning.
Vi har modtaget:

Klimasikring

Dette er en opfordring til politikerne i Dragør. Op til kommunalvalget har vi brug for, at I løfter blikket, tænker i helheder og anerkender, at vores udfordringer i Dragør ikke alle kan løses af os selv!

Hverken lufthavnen, Sund & Bælt eller Tårnby Kommune har fundet en endelig løsning på klimasikring i forhold til stigende vandstand og mere ekstremt vejr. Men Dragør Kommune bliver nødt til at finde ind i et samarbejde/partnerskab med disse naboer. Vi har ikke råd til selv at løse udfordringerne. Og naboerne er afhængige af hvilke løsninger, der laves i Dragør Kommune. 

De forhold, hvor vi er afhængige af hinanden, er fint beskrevet i en rapport fra Sund & Bælt (skrevet af COWI). Den kan downloades fra kommunens hjemmeside med referater fra By-, Erhvervs- og Planudvalget. Rapporten og temaet var på dagsordenen den 8. oktober 2019. Du finder rapporten ved at søge på »Muligheder for fælles sikring mod stormflod ved Amager«. Titlen på rapporten er meget sigende – Fælles sikring!

Jeg vil stemme på den liste og de politikere, der sagligt og professionelt kan redegøre for, hvordan vi i Dragør opnår bedre klimasikring til en lavere pris, fordi vi har indgået seriøse og bindende samarbejder med de nævnte naboer (og måske nogle flere). 

Den form for udblik, helhedstænkning og erkendelse af, at vi bliver bedre sammen med andre, har jeg længe savnet i vores lokale debatter.

Tillad mig et komme med et eksempel, der bygger på nogle af de forhold, som den nævnte Sund & Bælt-rapport indeholder: 

Rundt om lufthavn både øst og syd langs vandet skal der bygges højere diger. Det byggeri skal vi hægte os på.

Sådan kan det for eksempel se ud:

  • Digerne kan etableres på tremeterskurven (vanddybde), hvilket i høj grad kan ske fra vandsiden.
  • Hele Dragør by sikres i en og samme løsning.
  • Nordstrandens beboere vil få en bedre og billigere løsning, end de vil ved selv at bygge en halv meter på det nuværende dige.
  • Nord for havnen får vi sikret fremtidig adgang til et meget anvendt rekreativt vandområde for beboere, badende, roere og sejlere m.fl. Lignende løsninger findes i Holland, hvor vandkvaliteten er sikret.
  • Øst for havnen får vi et nyt område med muligheder. Og vi kan glemme den mangeårige diskussion om, hvorvidt Østmolen er tæt eller ej.
  • Sand fra gennemgravning mellem færgehavn og lystbådehavn og uddybning af sidstnævnte kan bruges til opfyldning.
  • Realisering af planer for udvikling af havnen bliver enklere.
  • Øst og syd for fortet får vi et område med nye muligheder. En ny mormorstrand kan måske blive tangfri? Og dygtige mennesker kan helt sikkert finde på en rigtig god mulighed for omplacering af badeanstalten.
  • En ny og stor lagune ud for Sydstranden vil også give nye muligheder.

Natura 2000 kan være en udfordring i området øst og syd for fortet. Jeg tror dog, at de rette politikere med et fornuftigt helhedssyn og gode samarbejdsevner vil formå at vende Natura 2000 fra en udfordring til at være en mulighed. Natura 2000 bør være en partner, som vi vil få stor glæde af at samarbejde med om dette og en lang række andre forhold i kommunen.

Der vil 100% sikkert kunne rejses kritik og spørgsmål af teknisk og anden karakter til dette forslag. Så kom frem med dem, men allerhelst også nogle konstruktive idéer og løsninger, som bygger ovenpå og giver endnu flere muligheder og/eller alternativer, bedre økonomi, bedre trivsel, bedre Dragør by osv.

Men endnu vigtigere, og som skrevet i indledningen, så er dette en opfordring til vores politikere om at bringe kommunens udfordringer op på et niveau, hvor vi kreerer løsninger sammen med vores naboer af forskellig slags. Kun ad den vej kan vi sikre os en fornuftig fremtid i Dragør. Det gælder helt sikkert også for andre udfordringer end klimasikring ... eksempelvis drikkevandsforsyning, miljø, offentlig transport og turisme. Kom ind i kampen, kære politikere!

Jeg glæder mig meget til at se, hvordan I bruger tiden op til kommunalvalget, så vi som borgere kan vælge de personer, der bedst varetager vores interesser over for og i et samspil med den verden, vi er omgivet af.

Med venlig hilsen
Michael Staal
Ålegårdsvænget, Dragør

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Nordlys over Danmark

En magisk aften i Kålmarken. Læs mere

Duoen giver også lidt musikundervisning. Foto: TorbenStender.

Strygerkoncert for de mindste

En musikalsk rejse for børn med violiner og eventyr i Dragør Kirke. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk