Kommunal kørsel sammen med Tårnby og Lyngby-Taarbæk

Ældrerådet bekymret over kommunens fællesplan

Af Thomas Mose

Dragør Kommune står over for en forandring i håndteringen af den kommunale kørsel. Årsagen dertil er en uventet opsigelse af kontrakten med den nuværende leverandør, der står for kørselsopgaverne indtil udgangen af april. 

Opsigelsen har nødvendiggjort en revurdering af, hvordan kommunen skal imødekomme sit fremtidige kørselsbehov, og det har ledt til overvejelser om et potentielt samarbejde med Lyngby--Taarbæk og Tårnby Kommuner.

Effektivt fællesudbud

Situationen har ikke alene sat fokus på den umiddelbare nødvendighed af at finde en løsning på kørselskontrakten – men også på en bredere mulighed for at optimere og effektivisere kørselstjenesterne gennem et fælleskommunalt udbud. 

Dragør Kommunes administration har undersøgt mulige veje frem. Og set i lyset af den aktuelle ubesatte stilling til varetagelse af kommunens indkøbsfunktion vurderes det, at et fælleskommunalt udbud vil aflaste byrden i administrationen. 

Ifølge forvaltningens vurdering vil fællesudbuddet samtidigt bidrage til en mere robust kontraktstyring og potentielt mere fordelagtige økonomiske vilkår. 

Administrationen mener, at man ved at samle kræfterne kan sikre de involverede kommuner en større volumen i udbuddet, hvilket sandsynligvis vil gøre det mindre tilbøjeligt for leverandørerne at opsige deres kontrakter og samtidig muliggøre en bedre udnyttelse af deres køretøjsflåde.

Dragør Kommunes indtræden i dette fælleskommunale initiativ forudsætter dog en politisk principbeslutning – og en sådan en blev endeligt taget den 4. april.

Forslag om prøveperiode

Med udsigten til at skabe en stabil løsning på kørselsområdet var det planen at præsentere sagen for udvalget allerede i marts måned. Men på grund af forsinkelser i afgørende dokumentation, som er vigtig for beslutningsprocessen, blev denne fremstilling forsinket. 

Også Ældrerådet er blevet hørt i sagen, og de er knap så optimistiske for fællesudbuddet. 

»Vi ser med nogen bekymring på, om i særdeleshed ældre borgeres behov for kørsel kan dækkes tilstrækkeligt, da entreprenøren dækker et meget stort geografisk område, hvor en stor del af kørselsbehovet ligger inden for de samme tidsrum på dagen,« skriver rådet i deres høringssvar til kommunen.

Ældrerådet foreslår i samme høringssvar en prøveperiode på fire måneder, hvorefter tilfredsheden med ydelsen skal vurderes. 

På trods af Ældrerådets forbehold er udbuddet nu blevet godkendt.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk