Vi har modtaget:

Kulturhus på Dragør Havn 

Siden oktober 2019 har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Dragør Biografforening, Dragør Revyen, Museum Amager og Dragør Turistråd arbejdet sammen med det formål at etablere et kulturhus på havnen i Dragør. For nylig er gruppen desuden blevet udvidet med repræsentanter fra Kunstrepublikken og Kunstfestivalen. 

Et kulturhus skal være et kulturelt og socialt samlingspunkt. Et sted, hvor både byens borgere, erhvervsliv og turister kan nyde godt af de mange forskellige aktiviteter og arrangementer, huset rummer. I kulturhuset på havnen mener vi, der blandt andet skal være en biograf og en multifunktionel sal, som kan bruges til for eksempel teater, foredrag og koncerter, og derudover skal huset også rumme fleksible og multifunktionelle lokaler til udstillinger, arbejdende værksteder, møder, e-sport, undervisning og café. 

Siden etableringen har arbejdsgruppen gennemført en afdækning af lokale behov og ønsker – blandt andet gennem en række interessentanalyser og samtaler med lokale foreninger. Det arbejde har vist, at der er stor opbakning til et kulturelt mødested for alle Dragørs borgere, og ambitionen er at imødekomme så mange foreninger og aktører som muligt. 

Ønsket er at skabe et stærkt og bæredygtigt hus, som indbyder til fællesskab og aktiviteter for både unge, ældre og dem midt imellem. 

Drift, økonomi og beliggenhed

Tanken er, at kulturhuset skal drives af en bestyrelse med repræsentanter fra de interessenter, der bruger huset, og at huset skal finansieres af fondsmidler. 

Arbejdsgruppen samarbejder med professionelle om selve fundraisingforløbet og om at skabe det helt rigtige koncept for et fremtidssikret og bredt favnende kulturhus. Huset skal hvile i sig selv økonomisk og blot have en indtjening, der dækker almen drift og vedligehold af bygningen. Kulturhusets drift sikres gennem de foreninger og brugere, der benytter huset. Det vil sige, at indtjeningen især kommer fra lokaleudlejning til blandt andet biograf, revy, koncerter, blandede aktiviteter, medlemskontingent m.v. samt forpagtningsafgift fra caféen. Arbejdsgruppen ser også gerne kommunale aktører som brugere af huset.

Beliggenheden på værftsgrunden er ideel for et nyt kulturhus. Huset kommer til at ligge centralt på den gamle havn og bliver et sted, hvor både lokale og besøgende kan samles om kulturelle og maritime oplevelser og arrangementer. Grunden ligger tæt på havnens parkeringsmuligheder og byens spisesteder. Samtidig vil et kulturhus sikre, at der er liv på havnen året rundt, hvor havnen i vinterhalvåret i dag fremstår affolket og trist. 

Husets arkitektur skal naturligvis passe til de historiske omgivelser og udformes, så det smelter ind i og understreger det autentiske havnemiljø. Samtidig skal det etableres med miljørigtige materialer og faciliteter.

Baggrund

12. september 2018 vedtog Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at forvaltningen skulle være Dragør Biografforening behjælpelig med at afdække mulighederne for at søge fondsmidler til etablering af et kulturhus og biograf på værtsgrunden på haven. 

Dragør har haft en lokal biograf siden 1909 – først på havnen og siden i de nuværende lokaler på Jan Timanns Plads. Her lejer Dragør Biografforening i dag lokaler, der er nedslidte og ikke længere tidssvarende. Blandt andet er adgangen for gangbesværede dårlige, og toiletforholdene ringe. En byggeteknisk gennemgang viser, at det bliver dyrt at gøre Dragør Bio til en moderne biograf med let adgang for alle, hvilket er nødvendigt, hvis byen også i fremtiden skal have en lokal biograf. 

Det er derfor, Dragør Biografforening har stået i spidsen for og siden arbejdet tæt sammen med de øvrige foreninger om det arbejde, der slutter, når Dragør har fået et multifunktionelt kulturhus – et hus, der forener så mange forskellige kulturtilbud som muligt, på den nuværende værftsgrund på havnen. 

For arbejdsgruppen er det vigtigt, at et kommende kulturhus bliver hele byens hus, og derfor lyder opfordringen: Tag kontakt til os, fortæl os om jeres behov og ønsker, og vær med til at udforme Dragørs nye kulturhus: Skriv til kulturhusdragor@gmail.com – hvorigennem det også er muligt at rekvirere det visionsoplæg, som arbejdsgruppen har sendt til kommunen. 

Med venlig hilsen
Bente Schmidt
På vegne af arbejdsgruppen

Sognepræst Jens Bach Pedersen står for aftenandagten.

Lys i vinduet

Den 4. maj blev befrielsen fejret med flere arrangementer om besættelsen Læs mere

Døren til Dragør

Dragørs Aktivitetshus har fået et nyt kunstværk med motiver fra byen Læs mere

Foto: TorbenStender.

Trippeludstilling

Udstilling med Yvonne Wiese, Bettina Fellov og Pia Sharah i Dragør Havnegalleri. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk