Kvalitetsstandarder skal ændres

Ankestyrelsen har fundet fejl i Dragør Kommunes standarder for personlig pleje og praktisk hjælp

En rutinegennemgang af kommunernes kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp, der er kommunernes beskrivelse af deres serviceniveau, har fået Ankestyrelsen til at rette henvendelse til Dragør Kommune. 

Ankestyrelsen har bedt kommunen om en redegørelse for tre områder, som, de mener, ikke opfylder servicelovens §83. 

Fire forhold

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget (SSAU) blev på deres møde tirsdag den 7. marts orienteret om sagen.

I forbindelse med forvaltningens gennemgang af de tre områder, som Ankestyrelsen har henvendt sig om, har det vist sig, at der i kvalitetsstandarden er steder, hvor reglerne ikke overholdes. I gennemgangen har Dragør Kommunes forvaltning desuden selv fundet frem til en fjerde passage, som fremstår uklart i forhold til lovgivningen.

Ændring af reglerne

SSAU godkendte på deres møde et svar til Ankestyrelsen, hvor Dragør Kommune anerkender, at der er fejl i kvalitetsstandarderne, og at der nu igangsættes en proces for lovliggørelse af forholdene. 

De tre forhold, som Ankestyrelsen har henvendt sig om, er vask af dyner og puder, vinduespudsning og erstatningsrengøring, hvis rengøringen falder på en helligdag

Den gældende kvalitetsstandard for hovedrengøring nævner en række punkter, der ikke indgår i tilbuddet – blandt andet vinduespudsning. Den korrekte praksis på området er at tilbyde indendørs vinduespudsning. Dog må medarbejderen af arbejdsmiljøhensyn ikke pudse vinduerne højre end den ansattes egen øjenhøjde. 

En lignende sag gør sig gældende inden for tøjvask, der ikke inkluderede vask af dyner og puder. Dette vil nu blive rettet, så tøjvasken i fremtiden blot ikke inkluderer vask af gardiner, tæpper og lignende.

Under kvalitetsstandarden for rengøring står der i dag: »Der ydes ikke erstatningsrengøring, hvis ydelsen falder på en helligdag. Dette kan dog maksimalt forekomme to gange om året. Falder din rengøring på en helligdag en tredje gang eller mere, ydes der erstatningsrengøring herfor.«

Denne bestemmelse er ikke i overensstemmelse med gældende regler og heller ikke i overensstemmelse med hjemmeplejens praksis, idet borgerne tilbydes de 22 årlige rengøringer, som er fastsat i kvalitetsstandarderne. 

Administrationen foreslår derfor, at hele ovenstående passage slettes.

Det sidste område, der skal ændres, er under kvalitetsstandarden for plejeboliger, hvor der står:»Foruden udgiften til indskud og leje i selve plejeboligen, skal du betale en supplerende ydelse i form af en servicepakke, der indeholder udgifter til: Fuld forplejning, rengøringsmidler – dvs. de produkter, som rengøringspersonalet bruger ved rengøring af din bolig, toiletartikler – dvs. toiletpapir, håndsæbe, håndsprit, engangsvaskeklude, handsker, papirhåndklæder m.v., tøjvask – som et tillæg til servicepakken har du mulighed for at tilkøbe vask af henholdsvis eget tøj og linned. Du kan ikke fravælge rengøringsmidler og toiletartikler af hygiejnemæssige og praktiske hensyn. Personlige hygiejne- og plejeprodukter skal du selv sørge for.«

Denne kvalitetsstandard er heller ikke i overensstemmelse med reglerne, da tilkøb af serviceydelser er et tilbud – ikke et krav. Dog skal rengøringsmidler og artikler til personlig pleje være tilgængeligt.

Forvaltningen foreslår, at den nuværende formulering erstattes med følgende passage: »En servicepakke indeholder ydelser, som et plejehjem tilbyder dig mod betaling. Servicepakken indeholder forplejning, rengøringsartikler til egen bolig, toiletartikler og vask af privat tøj samt vask og leje af linned. Du kan frit vælge, om du kun ønsker at købe dele af servicepakken. Ydelser, som du eventuelt fravælger, skal du eller dine pårørende selv sørge for.«

Dragør Kommunes administration vurderer, at ændringerne i de fire områder ikke vil betyde flere udgifter i til kommunen.

Godkendes i kommunalbestyrelsen

SSAU anbefaler alle forvaltningens ændringer til kvalitetsstandarden. 

I et høringssvar fra Ældrerådet i Dragør bakkes også op om ændringerne.

Ældrerådet forventer, at de opdaterede kvalitetsstandarder offentliggøres for målgruppen af borgere med en tilkendegivelse af ændringerne.

Inden de nye kvalitetsstandarder træder i kraft, skal de godkendes i kommunalbestyrelsen. Det forventes at ske på deres næste møde torsdag den 30. marts.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk