Vi har modtaget:

Kystbeskyttelse af Nordstranden

Kære kommunalbestyrelsesmedlemmer og -kandidater

Vi konstaterer med stor glæde, at der nu er ved at komme positivt fokus på Nordstrandens Kystbeskyttelseslags løsning. 

Jeg citerer: »Vi har foldet ørene helt ud« og »selvfølgelig skal ønsket fra Nordstrandens borgere detailprojekteres og beregnes. Det er jo markant billigere.« Tak for det.

Dragør Nordstrand ønsker en behersket digeforhøjelse med en stor og bred forstrandsløsning til at tage kraften af bølgerne; altså bølgeeliminering eller -reduktion.

Selvfølgelig vil vores forslag overholde kravet til en 100-års-sikring – jævnfør COWI-rapporten fra 30. august 2021, side 11.

Vil I sørge for en præcis analyse og beregning af vores forslag? Af et kompetent og uvildigt firma, der ikke er Arkitema/COWI. Man sætter ikke ræven til at vogte gæs. Og vi vil have svar inden kommunevalget!

Økonomien er vigtig. Det er skatteborgernes penge, og der er stor forskel på, om vi skal betale 18 mio. kr. for vores forslag eller 90 mio. kr. for Arkitema/COWIs forslag. Kommunen har 25% af arealet. 

Al tale om statsbidrag og fondsfinansiering er luftige fugle på taget. Desuden er der store forskelle i driftsudgifterne bagefter.

Der er nu seks både- og badebroer, som vi selv har betalt, og det er vigtigt, at alle søsportsklubberne i Madsens Krog kan fortsætte med gode forhold. Dette er der ikke taget højde for i forslaget om at fylde bugten op, og derfor er det underbudgetteret og bliver sikkert dobbelt så dyrt.

Som advokat Eivind Einersen har skrevet til kommunen, forbeholder vi os vores stilling, hvis I bare går videre med det første forslag uden at lytte til os borgere og få vores forslag beregnet af et uvildigt firma.

Vi håber på et godt samarbejde både før og efter kommunalvalget.

Med venlig hilsen
Niels Anthonisen
Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk