Vi har modtaget – svar til Helle Barth:

Kystbeskyttelse

Under overskriften »Virkeligheden om Kystbeskyttelsen er vendt på hovedet« i Dragør Nyt (læs indlægget her, red.) beder Helle Barth mig om »at læse på lektien«. 

Naturligvis har jeg læst på lektien. Det er jeg blevet opdraget til. 

Som formand for vores grundejerforening deltog jeg som »kystsikringsambassadør« i hele opstartsprocessen til kystsikringsprojektet. Jeg deltog også i præsentationen af de tre konkurrerende forslag. Og naturligvis har jeg også både set og læst resultatet. Desværre et resultat præget af, at vores økonomi er elendig. Blandt andet fremgår det, at sikringen af delstrækning tre (Sydstranden) først forventes igangsat i perioden 2050–2100.

Tættere på landdige -»bagom« Dragør 

Mit indlæg i Dragør Nyt omhandlede den kendsgerning, at i de år Dragør Kommune havde meldt sig ud af samarbejdet med blandt andet Sund & Bælt, arbejdede teknikerne i Sund & Bælt målrettet videre med en sikringsmodel, der efter al sandsynlighed resulterer i en forhøjelse og forlængelse af Ullerup-diget frem til Kastrup halvø. 

Ingen i kommunalbestyrelsen har fundet anledning til at informere borgerne i Dragør om det (i AmagerLiv i uge 30 er stormsflodsscenarierne og udbygningen af Ullerup-diget detaljeret beskrevet). 

Ingen hjælp til Sydamager

Selvom Sund & Bælt foreløbig har leveret cirka 8 mia. kr. i overskud til staten, har hverken de – eller staten – tilsyneladende interesse i at skabe en visionær og fremtidssikret løsning for hele Amager – specielt Sydamager. Selvom det kunne være en enestående lejlighed til at skabe en ny »Naturpark Sydamager« med fremskudte diger. En lang og smuk perlerække af klitter på den 13 km lange naturlige revledannelse, der går fra Aflandshage og frem til Dragør Ny lystbådehavn. 

Eksperter har udtalt, at selvom Natura2000 lige nu lægger begrænsninger, så vil fremskudte diger generere »lige så megen natur, som den inddrager«. 

Og Helle – ja, jeg har nok »vendt kystsikringen på hovedet«. Alt tyder nemlig på, at vi får et dige, der lukker os ude og lader os sejle i vores egen sø – flere årtier inden vi selv har sikret os. 

Med venlig hilsen
Flemming Blønd
Cand.jur.
Sydamagerlisten – for en fælles og tryg fremtid

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk