Vi har modtaget:

Kystsikring på Nordstranden

Dige på »Nord« til 90 mio. kr. eller 18 mio. kr. 

Dragør Kommune lagde fra start op til borgerinddragelse i forbindelse med det kommende digebyggeri. Stor ros for det. Det er derfor skuffende, at Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre (AOTV) vælger at se bort fra borgernes ønsker i deres beslutninger. 

Der blev valgt ambassadører som talerør for de enkelte grundejerforeninger, og jeg er en af dem. Jeg har deltaget i samtlige møder indkaldt af kommunen, har haft et utalt af møder med forskellige grundejere på »Nord«, har i samarbejde med andre beboere indsamlet 270 støtteunderskrifter og har deltaget i et nært samarbejde med digelavet. 

Det stod hurtigt klart, hvad borgerne på »Nord« ønskede, og der var en overvældende enighed om, at man ønskede et kystnært dige – altså en forhøjelse af det nuværende dige. 

Vores ønsker og argumenter blev fra start fremlagt over for de tre prækvalificerede teams. 

Vi blev efterfølgende præsenteret for de tre projekter, og det var helt tydeligt, at kun et team havde lyttet og inddraget borgerne på »Nords« ønsker, så det var naturligvis det team, vi på »Nord« pegede på. 

Imidlertid valgte kommunens styregruppe, bedømmelsesudvalg og kommunalbestyreksen teamet Arkitema/COWI, som havde udarbejdet et omfattende projekt i hele bugten med et fremskudt dige mellem Dragør Havn og lufthavnen. Dette er både dyrt i etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger, og alle interes-senter protesterede voldsomt, da det var i strid med borgernes ønsker. 

Arkitema/COWIs forslag med et fremskudt dige er estimeret til 90 mio. kr., hvor vores forslag vil koste 18 mio. kr. – så for os er det ganske indlysende, at man bør vælge den billigste og mindst indgribende løsning. 

Da vi etablerede det nuværende dige, var vi 185 grundejere, der deltog i betalingen, og så vidt jeg kan vurdere, vil denne kreds nu blive udvidet til mellem 300 og 400 efter de nye estimater om vandstigning. Så selvom vi bliver flere til at betale, vil der blive tale om store omkostninger for de berørte grundejere. 

Det Konservative Folkeparti foreslog på et møde den 10. august, at man undersøgte alternative løsninger samt økonomien i disse. Herunder et særligt fokus på, om borgernes forslag vil kunne anvendes. Dette stemte AOTV til vores store forundring nej til. 

Jeg har efterfølgende – ved direkte henvendelse til hver borgmesterkandidat – forsøgt at få en konkret tilbagemelding; et ja eller nej til, om der kan arbejdes videre med borgernes forslag (understøttet af COWI’s notat, august 2021) og dermed skrinlægning af det 90 mio. kr. dyre fremskudte dige. Dette er desværre ikke lykkedes. 

Kun Konservative og Sydamagerlisten støtter, at der arbejdes videre med vores forslag. 

At AOTV fastholder, at der arbejdes videre med det fremskudte dige til 90 mio. kr., underbygges af deres klare udmelding på det seneste kommunalbestyrelsesmøde den 28. oktober – jfr. referats punkt 5 om kystbeskyttelse på Dragør Kommunes hjemmeside.

Min konklusion er, at kommunens borgerinddragelse er en skinmanøvre. Man hører, hvad vi siger, men gør, som man ønsker. 

Med venlig hilsen
Anette Gormsen

Vi har modtaget: Den borgernære sundhed er vigtig

Erik Skovgaard Nielsen (V), kandidat til KV21 og formand for Venstre i Dragør, har indsendt et debatindlæg om sundhed....

Vi har modtaget: En holdbar kystsikring

Trine Søe (C), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om kystsikring. Læs mere

Vi har modtaget: Dragør er ikke til salg

Kim Dupont (V), kommunalbestyrelses­medlem, har indsendt et debatindlæg om Dragør Kommunes selvstændighed. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk