Landsindsamling

Med respekt for sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand og håndsprit vil indsamlere fra Kræftens Bekæmpelse på søndag, den 11. april, banke på døren hjemme hos stort set alle i Danmark. 

I Kræftens Bekæmpelse, hvor man betragter indsamlingen som en festdag, ses frem til dagen.

»Landsindsamlingen er en festdag, som jeg hvert år ser frem til med stor glæde. Det er fantastisk, at så mange frivillige endnu en gang står klar til at bakke op om landsindsamlingen – også når vi står midt i en krisetid med corona. Det er en meget vigtig støtte til hele Danmarks kamp mod kræft, og jeg er dem dybt taknemmelig,« lyder det nok en gang fra Helen Bernt Andersen, der som formand i Kræftens Bekæmpelse også denne gang selv skal på gaden for at samle ind. Særligt i denne tid, hvor corona har betydet nedlukning stort set alle steder – også i Kræftens Bekæmpelses indsamlinger, er behovet stort for at indsamle penge til vigtig kræftforskning, behandling og patientstøtte, som ikke kan lukkes ned.

»Jeg glæder mig. Det er en fin og rørende oplevelse at gå fra dør til dør. Mit indtryk er, at folk tager virkelig godt imod os,« siger formanden.

Og opbakningen i Dragør opleves som overvældende, fortælles det fra lokalt hold: »Vi kommer rundt til stort set alle husstande, og de steder, hvor der bliver lukket op, er støtten og bidragene fantastiske. Men ofte er det desværre sådan, at der kun er nogen hjemme hos omkring halvdelen – men der er heldigvis god mulighed for at støtte, selvom man ikke er hjemme,« siger Benny Brandt-Jensen, der er leder af Landsindsamlingen i Dragør.

Støttemuligheder

Man kan støtte landsindsamlingen med kontanter samt med indbetalinger via sms, MobilePay, indsamling.dk og girokort. Som noget helt nyt i år får indsamleren sin helt egen QR-kode på indsamlingsbøtten, så det er muligt at finde ud af, hvor mange penge der er kommet via MobilePay hos den enkelte indsamler. 

Sidste år, hvor man på grund af corona-pandemien måtte flytte indsamlingen fra marts til august, og hvor man i nogle byer endda kun havde mulighed at afvikle indsamlingen digitalt, lød resultatet for landsindsamlingen på over 18 mio. kr. 

I Dragør, hvor det lykkedes at få 36 frivillige indsamlere til fysisk at gå rundt i kommunen, gav det 73.904 kr. i indsamlingsbøsserne – et beløb, der svarer til, at hver indsamler indsamlede 2.053 kr. 

De penge, der kommer ind ved Landsindsamlingen, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med at yde gratis rådgivning og støtte til patienter og pårørende, til forskning og til forebyggelse. Fordelingen er 60 procent til forskning, 19 procent til patientstøtte, 18 procent til forebyggelse og 3 procent til administration.

Af Kræftens Bekæmpelses indtægter stammer blot tre procent fra det offentlige. Alle øvrige indtægterne stammer fra folk, der vælger at støtte sagen. Støtten går til kampen for at sikre, at færre får kræft, at flest muligt overlever kræft, og at mennesker ramt af kræft får et godt liv med – eller efter – kræft.

Tilmelding som indsamler

Kræftens Bekæmpelse kan altid bruge hjælp til at dække deres indsamlingsruter – også i Dragør, hvor det fortsat er muligt at tilmelde sig som indsamler. Henvendelse herom kan ske til Benny Brandt-Jensen på telefonnummer
41 42 61 86 eller via e-mail til: brandtjensen2791@gmail.com

Tilmelding som indsamler kan ske helt frem til indsamlingsstart søndag formiddag. 

Indsamlerne går deres rute i tidrummet kl. 11–14, hvorefter de afleverer bøtter og restmateriale på optællingsstedet, som – i skrivende stund – ikke er kommet helt på plads. 

Af hensyn til coronarestriktioner vil der, så det forhåbentligt kan undgås at indsamlerne stimler sammen, være tale om en alternativ form for aflevering og optælling. Yderligere oplysninger vil fremgå af vejledningen, som udleveres til hver enkelt indsamler.

Kræftens Bekæmpelse håber, at Dragør-borgerne vil tage godt imod landindsamlingens indsamlere.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk