Vi har modtaget:

Liste T benytter salamimetoden

I Dragør Nyt nr. 40 (læs indlægget her) skriver Kristine Bak, formand for liste T, at »Liste T ønsker at bevare vores grønne områder som vigtige åndehuller. De skal ikke plastres til med boliger.« Alligevel vil liste T bygge boliger i den sydlige ende af det tilbageværende areal på Engvej – kratarealet, som Socialdemokratiet i Dragør Nyt nr. 41 (læs indlægget her) nu kalder en »lund« ... man undres. 

Når jeg skriver »tilbageværende« areal, så er det helt bevidst. Oprindeligt gik boldbanerne nemlig helt hen til bagmuren på Engparkens garager. Men i 1999 skrev daværende borgmester Birgitte Rinhart (T) under på Lokalplan 25, som inddrog det, der svarer til en tredjedel af Engvejsarealet/Bydelsparken til de boliger, som i dag går under betegnelsen Dragør Strandby samt en SFO. 

Hermed tog liste T en stor bid i 1999 og vil tage endnu en bid i 2020. Hvor lang tid går der mon, før den næste bid ryger? Og den næste igen? Liste T’s salamimetode fjerner bid for bid Bydelsparken, der er et grønt åndehul for unge såvel som ældre.

Socialdemokratiets nonsens

I Dragør Nyt nr. 41 (læs indlægget her) skriver Pia Voel, formand for Socialdemokratiet, at det på de sociale medier hævdes, at salg af engvejsarealet med henblik på at bygge boliger er i gang, men ifølge den gældende lokalplan kan der ikke bygges boliger – hvorfor kommunen ikke kan sælge til dette formål. 

Senere i samme indlæg skriver hun, at hun ser frem til opgaven med at udarbejde et lokalplansforslag for området – så der kan bygges boliger! 

Undskyld mig, men regner hun Dragørs borgere for at være mindre intelligente? Hvordan kan man ellers skrive sådan noget vrøvl? 

Det kan godt være, at arealet ikke officielt er sat til salg, men der hersker ingen tvivl om, at politikerne er i fuld gang med de indledende øvelser til at gennemføre et helt eller delvist salg af engvejsarealet.

Borgerprotest

Hvis du også er imod, at de sidste grønne områder skal plastres til med beton og boliger, så deltag i borgernes underskriftsindsamling på: www.llk.dk/uslddm

Med venlig hilsen
Knud Berggreen

Vi har modtaget: Ældrepolitik er også seniorpolitik

Nina Nørgaard, Dragør SeniorBo, har indsendt et debatindlæg om seniorboligfællesskab. Læs mere

Vi har modtaget: Evigt ejes kun det tabte

Tommas Brogaard, kandidat for Sydamagerlisten, har indsendt et debatindlæg om udviklingen af engvejsarealet. Læs mere

Vi har modtaget: Lejekontrakt med tennisklubben

Søren Søgaard har indsendt et debatindlæg om Dragør Tennis' fremtid. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk