Mange ansøgninger om støtte

Midler fra Kultur- og Eventpuljen er blevet uddelt

Der var rift om de 109.000 kr., der var tilbage i Kultur- og Eventpuljen efter første uddeling, da Børne-, Fritids- og Kulturudvalget (BFKU) torsdag den 8. juni atter skulle uddele midler til ansøgerne. 

De ti ansøgere, der søgte del i puljen, havde sammenlagt ansøgt om ikke mindre end 242.680 kr. i støtte – så nogle ansøgere måtte i sagens natur modtage en skuffende meddelelse fra Dragør Kommune.

Dragør Kulturnat fik bevilliget halvdelen af de 10.000 kr., som de havde søgt om. Midlerne skal bruges på markedsføring i form af plakater, flyers, bannere og annoncer.

De 5.000 kr. blev bevilliget på trods af Dragør Kommunes forvaltnings påpegning om, at Kultur- og Eventpuljen ikke støtter markedsføring. Forvaltningen bemærkede, at Dragør Kulturnat på trods af principperne tidligere har modtaget støtte til markedsføring fra puljen.

Juleboder i Dragør Kommune fik bevilliget det fulde beløb på 25.000 kr. til Dragør Julemarked, der hvert år afholdes på Badstuevælen. Pengene skal blandt andet bruges til opstilling af boderne samt til strøm og afhentning af affald i forbindelse med julemarkedet.

Der blev bevilliget 25.000 kr. til Dragør Revyen, der havde søgt om tilskud på 30.000 kr.

Musik i det gamle værft er blandt modtagerne af støtte fra anden runde af uddeling af midler fra Kultur- og Eventpuljen. Foto: TorbenStender.
Musik i det gamle værft er blandt modtagerne af støtte fra anden runde af uddeling af midler fra Kultur- og Eventpuljen. Foto: TorbenStender.

Musik i det gamle værft, der blev afholdt forrige weekend, fik støtte på 10.000 kr. til deres store musikarrangement på Dragør Havn. Midlerne er allerede blevet anvendt til afviklingsomkostninger, såsom el, leje af scene, lys, lydanlæg, borde og stole, annoncering og brandsikring.

Dragør Boldklub fik bevilliget 8.150 kr., som primært skal bruges til forbedring af sanitetsforholdene ved det store pinsestævne. 

En anden af Dragørs juletraditioner, Levende Låger, modtog 5.000 kr. i støtte. Midlerne skal bruges til gaver til værter samt godter til deltagerne.

Endelig var der 20.000 kr. til Dragør Havnefest, der havde søgt om 25.000 kr.

Ingen bevilling

Der var ingen større til Arrangementsgruppen i Aktivitetshuset, Buster Filmfestival eller borgergruppen bag »Lille bade- og kajakbro Dragør Sydstrand«.

Arrangementsgruppen i Aktivitetshuset havde søgt om 13.500 kr. i støtte til afholdelse af søndagscaféer med musik og foredrag. Gruppen fik bevilliget 10.000 kr. ved første uddeling af støttemidler fra Kultur- og Eventpuljen tidligere i år, men modtog altså ingen støtte i denne gang.

Buster Filmfestival havde søgt om ikke mindre end 110.000 kr. til afholdelse af filmfestivalen i Naturpark Amager. En del af midlerne skulle bruges på skoleelever fra blandt andet Dragør, som i samarbejde med »hulebyggerne« skal stå for et byggeprojekt af huler. Forvaltningen bemærkede, at projektet lever op til Kultur- og Eventpuljens principper, men det fremgår ikke af referatet fra BFKU, hvorfor der ikke blev tildelt støtte til arrangementet.

Til gengæld levede sidsteomtalte ansøgning – den fra borgergruppen bag »Lille bade- og kajakbro Dragør Sydstrand« – ifølge forvaltningen ikke op til Kultur- og Eventpuljens formål. Gruppen havde søgt om 5–6.000 kr. til montering af en badestige på broen – en udgift, som af forvaltningen blev vurderet som værende en anlægsudgift.

Lille tredje runde

BFKU uddelte her ved anden uddeling af Kultur- og Eventpuljen sammenlagt 98.180 kr. 

Kultur- og Eventpuljen udgør i år 173.030 kr. Da der ved første uddeling i marts måned blev uddelt 64.000 kr., betyder det, at der blot er 10.850 kr. tilbage i puljen til sidste uddeling, der finder sted i september måned. Fristen for ansøgning til denne sidste runde udløber tirsdag den 1. august.

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk