Vi har modtaget:

Tårnby Kommune + Dragør Kommune

– med rettidig omhu!

Amager er i dag delt op i tre kommuner – København (ca. 160.000 indbyggere), Tårnby (ca. 43.000 indbyggere) samt Dragør (ca. 15.000 indbyggere).

Den lille Dragør Kommune har ikke de økonomiske og faglige ressourcer for de store, langsigtede og visionære projekter såsom eksempelvis kystsikringen (kommunernes ansvar) – tilsvarende det, de store kommuner allerede har udført på Amager samt ved Køge Bugt og nordkysten. Det har til følge, at Dragør Kommune i forbindelse med dette store projekt har besluttet en kompromisløsning, som vil kræve senere udbygning overladt til de følgende generationer.

Det er de folkevalgte politikeres opgave, på borgernes vegne, at debattere og beslutte de store visionære og samfundsnyttige projekter, som vil være til gavn og nytte også for de kommende mange generationer.

Udbygningen af Dragør Havn og kystsikringen heraf samt den nære Dragør by såvel som kystsikringen af den øvrige kyststrækning i kommunen er for tiden aktuelle temaer ivrigt debatteret i medierne – samt nu også med nabokommunerne.

Til finansieringen – visionært og langfristet – af disse store projekter rækker Drag-ør Kommunes økonomi dog ikke, hvilket fører til kompromisløsninger.

Den kommende præsentation af de politiske partiers programmer vil vise, hvordan de opfatter deres opgaver, inklusive de store visionære og langsigtede, såsom udbygning af havnen samt kystsikringen af Dragør Kommunes kystlinje.

Samarbejde eller sammenslutning

Et tættere samarbejde, alternativt sammenslutning med Tårnby Kommune, vil være en mulighed – en åbenbar og fornuftig løsning. Dette er erkendt af mange Dragør-borgere og har medført, at juristen Flemming Blønd har taget initiativet til dannelse af partiet »Sydamagerlisten«.

Et særdeles fornuftigt initiativ som følge af, at den lille Dragør Kommune ikke magter, hverken økonomisk eller fagligt, disse store opgaver, samt i erkendelse af fordelene for alle borgerne (også dem i Tårnby Kommune) ved en sammenlægning med den cirka tre gange større og veldrevne nabokommune, Tårnby.

Der vil ved sammenlægningen være administrative gevinster med kun et rådhus. Der vil ved sammenlægningen være betydelige besparelser, idet en overflødig administration bortfalder, med deraf følgende besparelser for den enkelte borger.

Tårnby Kommune har kortere ekspeditionstider og længere åbningstider, end Drag-ør Kommune har, og dertil lavere indkomstskat og ejendomsskat, end der er i Dragør Kommune. Der kan forventes en bedre og hurtigere borgerservice ved sammenslutningen med Tårnby Kommune.

Juristen Flemming Blønds initiativ samt argumentration for en sammenlægning med Tårnby Kommune fortjener at blive læst og hørt – det er baseret på sund fornuft.

Som Dragør-borgeren Mærsk Møller (grundlæggeren af Mærsk-koncernen) kunne udtrykke sig, formodentlig efter en lang og hård debat og en derefter fornuftigt truffen beslutning: »Med rettidig omhu.«

Bekymringen for, at Drag-ør by og havn vil miste sin egenart og identitet, savner begrundelse.

Der vil ved sammenlægningen være ressourcer og midler til det visionære og fremtidssikrende – både for de for havneområdet besluttede og eventuelle påtænkte projekter – samt til den visionære og langsigtede kystsikring af øens øst- og sydvendte kyststrækninger.

Der vil også blive mulighed for udvidelse af Naturpark Amager til gavn og nytte for naturhabitatet samt for alle Amagers borgere.

Med venlig hilsen

Verner Fugl Stigsen

Borger i Dragør Kommune

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk