Børnenes idéer rummer både plads til leg og aktiviter samt til afslapning og hygge.
Børnenes idéer rummer både plads til leg og aktiviter samt til afslapning og hygge.

Mere udeliv i klubben

Omkring jul gav Nordea-fonden tilsagn om en mio. kr. i støtte til at etablere nye udearealer omkring Klub Elisenborg.

Projektet tager udgangspunkt i at tilbyde et attraktivt klubmiljø for børn, der går i 4.–6. klasse på baggrund af inputs fra børnene.

Der har været afholdt workshop med børn fra klubben på Elisenborg og med elever på Dragør Skole, som ligger i nærheden, og ud fra børnenes idéer på disse er der udarbejdet en projektskitse for de nye udearealer.

Skitsen rummer både plads til afslapning og hygge med hængekøjer samt en lang række aktiviteter. Der vil dertil blandt andet også være en scene, et boldbur, en plads til leg og løben på rulleskøjter, et udekøkken samt et udendørs værksted.

Tillægsbevilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde torsdag den 27. april en tillægsbevilling på en mio. kr., så projektet kan komme videre.

Bevillingen er en såkaldt budgetneutral tillægsbevilling, som betyder, at Dragør Kommune gør støttemidlerne fra Nordea-fonden tilgængelige.

TM

En oversigt over udearealet fra projektskitsen.
En oversigt over udearealet fra projektskitsen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk