Vi har modtaget:

Miljø og Dragør

Miljøet skal tages alvorligt

Vi skal efterlade et bæredygtigt miljø til de næste generationer, og vi må ikke lukke øjnene for de udfordringer, vi står over for.

For Det Konservative Folkeparti i Dragør er det vigtigt:

  • At vi anvender energirigtige løsninger i kommunale bygninger
  • At vi sikrer et kystdige fra Dragør omkring sydspidsen af Amager forbundet med Vestamager-diget. Det er væsentligt, at alle muligheder for et dige, der følger kystlinjen undersøges, og den mest hensigtsmæssige beliggenhed vælges. Og samtidigt at det gøres miljømæssigt forsvarligt
  • At vi arbejder på at beskytte og vedligeholde vore grønne områder og strand-enge til gavn for naturen og til glæde for borgerne, der bruger dem til rekreation og motion
  • At vi som kommune indgår i et konstruktivt samarbejde med de lokale miljøgrupper, som gør en indsats, og har fokus på, at vi skal forbedre vort nærmiljø – eksempelvis Naturvogterne Dragør
  • At vi har et tæt samarbejde med Københavns Lufthavn om støj, udledning og andre miljøkritiske emner, der hører en lufthavn til. Her skal vi som nabokommune til lufthavnen ikke være bange for også at stille krav
  • At vi som kommune får ryddet og renset den gamle værftsgrund
  • At kommunens grund på Ndr. Dragørvej, hvor der ligger store mængder asfaltslagger, bliver ryddet op. Og at en plan for lejemålets fremtidige anvendelse (Mini ZOO) fremlægges snarest – eller lejemålet opsiges.

Vi står over for en række miljømæssige udfordringer i Dragør i fremtiden. Vi skal derfor være opmærksomme og dernæst træffe de rigtige valg. 

Det er muligt, at det ikke altid er den billigste løsning, som gennemføres, men den mest miljøvenlige. Det vil jeg og de Konservative kæmpe for, også i den kommende periode.

Med venlig hilsen
Martin Wood Pedersen
Kommunalbestyrelsesmedlem for Det Konservative Folkeparti i Dragør
Kandidat til KV21 i Dragør samt kandidat til RV21 i Region Hovedstaden

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk