Ugens fodboldhistorie stammer fra et af Drag­ør Boldklubs klubblade fra 1933.
Ugens fodboldhistorie stammer fra et af Drag­ør Boldklubs klubblade fra 1933.
Nyt fra Dragør Boldklub:

Min første Fodboldkamp

Her bringes en lille morsom historie, fra Dragør Boldklubs klubblad fra 1933, om en kamp, som man i dag vel ville kalde en »showkamp«. Kampens spillere var fra den daværende turistforening og udvalgte spillere fra boldklubben. 

Stadig den dag i dag er der »folk«, som vil sige »giv dem en bold hver«, men som forfatteren konkluderer, kan man ikke undgå at blive grebet af det ædle spil. 

Måske kan nogle af de ældre læsere identificere nogle af de nævnte øgenavne fra historien. 

HR

»Min første Fodboldkamp

En Søndag her i Sommer kom min gamle Ven, Fodbold- og Traveksperten Tipseberg, hen til mig efter Middag for at faa mig med en Tur.

»Nu skal du for en Gangs Skyld gaa med ud i Idrætsparken, der er en mægtig Kamp i Dag,« sagde han.

Det er ellers ikke noget for en ældre Mand som jeg, at se disse unge Mennesker løbe og tosse rundt efter en Bold, saa jeg foreslog en Tur paa Travbanen i Stedet for. Det vilde han slet ikke høre Tale om, og Enden paa Legen blev alligevel, at han fik slæbt mig med derud.

»Naa, hvad er det saa, der skal foregaa i Dag,« sagde jeg, mens vi sad paa Elisenborg og nappede os en lille en, for at samle Kræfter til det sidste Stykke Vej. »Jo, det er Turistkampen i Dag, Turistforeningen mod Boldklubben, mange af Byens prominente Borgere deltager.«

»All right, saa la’ mig da gaa med.«

Jeg kom nu heller ikke til at fortryde Besøget. Den friske Luft og de raske, unge Mennesker faar een i godt Humør. Dog kunde jeg ikke lade være med at ærgre mig over saadan som Græsplænen var skamferet – overmalet paa Kryds og Tværs med hvide Streger.

»Hvad skal det gøre godt for,« spurgte jeg Tipseberg. »Aa, din Torsk, det maa du da vide; det er s’fø’lig til at afmærke Fodboldbanen.«

Men den ulejlighed kunde Bestyrelsen saamænd godt have sparet sig. Der var ingen, der rettede sig efter det. Lige saa snart en af Spillerne kom i Nærheden af Stregen, sparkede han alligevel Bolden udenfor.

Imidlertid var Kampen begyndt. Halvdelen af Spillerne havde blaa Bluser og Resten gule. Men jeg var lige klog; de rendte rundt mellem hinanden i een Pærevælling efter den stakkels Bold.

Dog var der skam ogsaa en Gang imellem een af dem, som var saa heldig at ramme den med Støvlesnuden.

Pludselig raabte Tipseberg: »Saa kom nu Købernik, vil du nu krølle Barberen.«

Jeg kunde bedre forstaa, hvis det havde været Barberen, der skulde krølle Købernik, men jeg har nu en Gang ikke Forstand paa Fodboldspillets Mysterier.

Nede i det ene Maal stod Boghandleren og kedede sig. Rundt om Stængerne var der sat Fiskenet, for at han ikke skulde blæse væk i Tilfælde af Stormvejr.  Dog opdagede jeg senere, at han ogsaa brugte Nettet til at fange Bolden i, hvilket dog kun lykkedes ham et Par Gange.

Snart var Tipseberg og jeg i ivrig Diskussion. »Saa du Væveren gik igennem to Mand,« sagde han.

»Gik igennem to mand?« Hvadfornoget? Jeg stirrede på Tipseberg, Manden maatte jo være blevet tosset. Men, det blev værre endnu.

»Synes du ikke, Guldsmeden og Julius broderer for meget foran Maal.«

»Gaa i Sulet paa ham, Rosschou« og lignende vanvittige Udraab svirrede mig om Ørene, men heldigvis var Kampen dog snart forbi. Det eneste fornuftige, jeg observerede, var den Kasse Øl, der efter Kampen kom ind til Spillerne.

Men ærlig talt havde jeg alligevel moret mig meget godt, saa det kan jo være, at man gaar der ud en anden Gang igen, bare man ikke blev saa tørstig af at se paa al den Energiudfoldelse.

Pjatterup«

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk