Mindeord:

Farvel til Hans V. Bischoff

En af Dragørs kendte skikkelser er gået bort.

Hans V. Bischoff flyttede til Dragør gamle by i 1960, og han satte snart sit præg på byen. Hans interesse og hjerte for byen var stort, og som den ildsjæl han var, deltog han ivrigt i byens liv – ikke mindst i Dragør Borgerforening.

Foreningen havde gennem en årrække været hensygnende, men Hans fik pustet nyt liv i foreningen fra 1984, med ugentlige aktiviteter hver mandag i form af foredragsaftener, byvandringer og hyggelige sammenkomster for medlemmerne, der hurtigt blev mangedoblet. Ikke mindst de legendariske og fornøjelige »svaske-ture« på eksisterende og forhenværende værtshuse, beværtninger og udskænkning steder huskes med glæde.

Via sit journalistiske arbejde for DR var Hans landskendt, og som han spøgefuldt udtalte, var der kun én person i Danmark, der var mere kendt end ham, nemlig Dronningen.

Hans havde en meget stor berøringsflade til kendte personligheder, og det kom ham til gavn ved de mange arrangementer i borgerforeningen, hvor Hans stod for eller inspirerede til hundredvis i årenes løb. 

Hans var med til at oprette Lions i Dragør i 1964, og han har været trofast medlem siden. Hans var også aktiv i en årrække i Dragør Borgerlige Skyttelag og i Tværpolitisk Forening.

I Dragør Borgerforening fandt Hans sammen med Hanne Kirkeberg, og makkerskabet var til stor glæde for foreningens aktiviteter – og førte også til bryllup i Dragør Kirke i 2008.

Hans V. Bischoff blev pensioneret fra DR i 2002.

En af Dragørs ildsjæle er ikke mere – et stort træ er faldet. Hans V. Bischoff blev 88 år. 

Æret være hans minde.

Claus Ehlers

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk