Artikel i BT om Lions indsamling til fastelavnsridningen fra 1965.
Artikel i BT om Lions indsamling til fastelavnsridningen fra 1965.
Mindeord:

Hans V. Bischoff er død

Lions Dragør har mistet vores sidste chartermedlem af klubben

Hans V. Bischoff var med til at stifte klubben i 1964 sammen med en række aktive personer i Dragør og Store Magleby, bl.a. direktøren for Sterling Airways, Anders Helgstrand, der allerede var medlem af en Lions Club i Sverige, da han kom til Danmark. Klubben hed dengang Lions Club Dragør/St. Magleby.

Hans har altid været et stort aktiv for klubben ved de forskellige arrangementer. Da klubben i 1965 var med til at genoptage fastelavnsridningen i Dragør sammen med Strandjagtforeningen, fik man indtægterne fra raslebøsserne på den afspærrede Vestgrønningen. Hans, der dengang var journalist på BT, stod også med raslebøsse og kunne i den stort opsatte artikel på BT om mandagen konstatere om resultatet af arrangementet »Det gik lige op«.

I december 2008 udnævnte klubben ham til Melvin Jones Fellow, den højeste anderkendelse man kan få i Lions.

I mange år kolliderede hans vagter på TV-avisen tit med medlemsmøderne, så han ikke kunne deltage, men han var meget gerne med ved de forskellige aktiviteter, og når klubben havde en tombola, skulle han bare stå foran boden, så virkede »kendiseffekten« – alle skulle lige forbi, og mange fik en lille snak med ham, samtidig med at de købte nogle lodder. 

Men Hans deltog i alle de møder, han havde mulighed for, og de årlige generalforsamlinger var vigtige for ham at være med til.

I de seneste år, hvor helbredet svigtede, sørgede Hanne for, at Hans kom med til møderne og blev hentet igen. I det sidste år, hvor vi ikke kunne have fysiske møder, deltog han ofte sammen med Hanne på klubbens Zoom-møder – det så sent som i forrige uge.

Vores tanker går nu til hustruen Hanne, som må bære det vanskelige savn af sin Hans.

Æret være Hans Bischoffs minde.

Jørgen Ploug
Lions Dragør

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk