Hans V. Bischoff.
Hans V. Bischoff.
Mindeord:

Hans V. Bischoff

Hans Bischoff er her ikke mere. Hans dukker ikke længere op i gadebilledet og vil ikke ses til alle byens arrangementer. Men vi husker ham tydeligt og ærer ham for hans indsigt og dybe engagement. 

Hans Bischoff var med til at stifte liste T i 1961. Han var aktiv bag linjerne indtil for få år siden. Engagementet var fra starten blandt andet at bevare Dragørs gamle bydel og undgå færgefart til og fra Dragør, som, man i liste T mente, var belastende for det følsomme bymiljø og dets begrænsede tilkørselsforhold. Desuden ønskede han en større borgerinddragelse i beslutninger, som vedkom Dragørs borgere. Beslutningerne skulle ikke tages bag lukkede døre af en lille gruppe mænd. Fra starten var BT-journalisten en idérig mand og forud for sin tid. Ved kommunalvalget i 1961 stillede han sin telefonsvarer til rådighed, og ved at ringe ind på tlf. DR 1702 kunne man gå udenom avisernes deadline og få opdaterede valgnyheder. 

Hans Bischoff kom dernæst til DR og var i mange år en folkekær tv-journalist, som altid kunne forklare komplicerede samfundsøkonomiske sager på en let forståelig måde. Det gjorde ham også til en yndet dirigent ved liste T’s generalforsamlinger gennem mange år. 

Hans Bischoff var den sidste af liste T’s »founding fathers« fra 1961 og blev udnævnt til æresmedlem af Tværpolitisk Forening ved generalforsamlingen i 2019. Han har gennem årene været aktiv i en række foreninger, blandt andet Lions og Dragør Borgerforening.

Vores tanker går særligt til hustruen Hanne Kirkeberg, som må bære det vanskelige savn af sin Hans. 

Æret være Hans Bischoffs minde.

Kristine Bak, formand, Peter Læssøe, Annette Nyvang, Ann Harnek og Ebbe Kyrø
Tværpolitisk Forening

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk