Vi har modtaget:

Naturpark Amager

I Dragør har vi også oplevet lidt af bagsiden af de mange gæster, hvoraf mange måske kun har erfaring fra naturophold under den årlige Tivolitur.

Naturen er skøn, men den bør besøges på dens egne præmisser. Der skal gås på veje og stier, og ikke ude i terrænet, hvor man vil stresse dyr og fugle. Og man bør tage alt sit affald med til nærmeste papirkurv. Selvom der naturligvis ikke kan placeres papirkurve hver 100 meter.

Også samspillet mellem cyklister – motionister eller racercykler – og fodgængere er for ofte et stridspunkt. Hvor man grundet ukendskab til at færdes i den fri natur oplever konflikter. Her bør alle tage hensyn.

Dragør Kommune har valgt at opsætte et skilt på Sydvestpynten med henvisning til toiletterne på Kongelundsfortet. Det kan måske afhjælpe problemer for personer, som er blevet overrasket over, hvor stor Amager Nationalpark er.

Som nævnt, alle er velkomne i naturen, men husk på, at man er på fuglene og dyrenes område, hvor der skal tages hensyn.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: Et grønnere Dragør

Nicolaj Bertel Riber (A), viceborgmester, har indsendt et debatindlæg om et grønnere Dragør. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Bynær skov – vi venter i spænding

En række liste T-medlemmer har indsendt et debatindlæg om Skov- og Naturstyrelsens valg af områder med bynær skov. ...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk