Vi har modtaget:

Nedsæt et kræftudvalg

Der er ingen tvivl om, at såvel sundhedspersonale som Region Hovedstadens politikere tager spørgsmål om forløbstider i kræftpakken samt problemet med ventetider på mammografiscreeninger alvorligt. Alligevel er vi i DF meget bekymrede for, at borgere fortsat indkaldes for sent, og at udredning af eksempelvis brystkræft for ofte sker meget senere, end lovgivningen foreskriver.

Den borger, som står i den ulykkelige situation, må vi kunne gøre det bedre for. Jeg skal ikke gøre mig klog på en specifik løsning, men det er oplagt, at samarbejdet mellem private klinikker og vore hospitaler også må forbedres.

Sundhedsstyrelsen er forøvrigt også bekymret om de uløste udfordringer. Hvordan kan vi så sætte mere effektiv fokus på overholdelse af kræftpakken og mammografi?

En løsning kunne være, at vi i Region Hovedstaden fik genoplivet det tidligere Kræftudvalg. Det udvalg formåede virkelig at gå i dybden med alle typer af kræft samt ikke mindst overholdelse af tidsplan for den kræftramte borger.

For at få problemerne med livstruede borgere behandlet optimalt vil Dansk Folkeparti derfor foreslå, at der igen nedsættes et Kræftudvalg med repræsentanter fra alle partier. Det burde være en tilpas upolitisk beslutning – til stor nytte for kræftramte borgere.

Med venlig hilsen 
Finn Rudaizky (DF)
Sundhedsordfører
Region Hovedstaden

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk