Et pakket Neels Torv til en af Drag­ør Gadelaugs minikoncerter i 2016 – her med Jan Kolling. Foto: Dirch Jansen.
Et pakket Neels Torv til en af Drag­ør Gadelaugs minikoncerter i 2016 – her med Jan Kolling. Foto: Dirch Jansen.
Neels Torv med Kongevejsgården. 1953. Foto: Historisk Arkiv Dragør.
Neels Torv med Kongevejsgården. 1953. Foto: Historisk Arkiv Dragør.
Neels Torv efter nedrivningen af størstedelen af Kongevejsgården. Kun »Amagerland Skomageri« står tilbage yderst til højre i billedet. Cirka 1960. Foto: Historisk Arkiv Dragør.
Neels Torv efter nedrivningen af størstedelen af Kongevejsgården. Kun »Amagerland Skomageri« står tilbage yderst til højre i billedet. Cirka 1960. Foto: Historisk Arkiv Dragør.
Neels Torv med Irma. 1981. Foto: Historisk Arkiv Dragør.
Neels Torv med Irma. 1981. Foto: Historisk Arkiv Dragør.
Kongevejen set fra Neel Torv. Tegningen udført af Christian Mølsted i anledning af Kong Christian 9.’s og Dronning Louises besøg ved indvielsen af Dragør Kirke. Kongen er på vej ud af døren i bygningen til venstre, Kongevejen 11. 1885. Foto: Historisk Arkiv Dragør.
Kongevejen set fra Neel Torv. Tegningen udført af Christian Mølsted i anledning af Kong Christian 9.’s og Dronning Louises besøg ved indvielsen af Dragør Kirke. Kongen er på vej ud af døren i bygningen til venstre, Kongevejen 11. 1885. Foto: Historisk Arkiv Dragør.
Lokalhistorisk tema – historien bag:

Neels Torv

Neels Torv har først i nyere tid fået navn. Oprindeligt har der blot været tale om en »vejgaffel«. 

For enden af Kongevejen lå Kongevejsgården – hvor vejen deler sig. Her havde der sikkert været en gård siden middelalderen, og måske var det her, at Gråbrødre Kloster i København havde en ejendom. Ét lille kapel kan nemlig have ligget lige bag ved gården.

Kongevejsgården var det ene af to landbrug i Dragør.

Hvem var Neel?

Neel er et af Dragørs karakteristiske navne. Det har sin oprindelse hos de hollandske bønder, der kom til Amager for omkring 500 år siden. 

I alt flyttede 24 hollandske familier hertil i begyndelsen af 1500-tallet. De fleste bosatte sig i Store Magleby. Men et par af dem flyttede ind i Dragør, som dengang kun havde ganske få indbyggere.

De hollandske bønder var specialiserede i at dyrke grøntsager. København var blevet landets hovedstad, dens befolkning voksede, og der var derfor brug for megen mere mad.

Amager blev Københavns »spisekammer«, og amagerbønderne kørte for eksempel kål og gulerødder til torvet. Derfor hedder ét af torvene i København Amagertorv.

Kongevejsgården var i 1570’erne ejet af en kvinde, Neel, der også blev kaldt for Neel den Stærke.

Som lille pige ankom Neel til Amager fra Holland sammen med sin familie. Hun og hendes familie var den første af en lang række nederlandske ejere af Kongevejsgården.

På et tidspunkt dør Neels mand, og hun bliver tilbage på gården som enke – og måske drev hun den alene – og fik tilnavnet »den stærke«.

I 1574 overdrog Neel Kongevejsgården til sin svigersøn. 

En bondegård midt i Dragør

Langt frem i tiden var der landbrug på Neels Torv – midt inde i Dragør. Og når køerne skulle på marken om morgenen, blev de drevet gennem byens gader. Møddingen lå omtrent, hvor indgangen til Irma er i dag.

Bygningen, der ligger der i dag, er dog ikke den oprindelige. For da landbruget ophørte omkring år 1960, blev den nuværende bygning opført. Den blev siden, i 1985, ombygget og forhøjet, og der hvor Neel engang boede, flyttede en anden pige ind, nemlig Irma.

Serien lokalhistorisk tema bringes i samarbejde med Historisk Arkiv Dragør.

Læs flere historier på lokalarkivets hjemmeside www.dragoerhistorie.dk

På grund af coronavirus-situationen skal man bestille tid inden besøg på Historisk Arkiv. Det kan gøres på: lokalarkivet@dragoer.dk

Man kan også ringe på telefon 32 89 03 29, men personale og frivillige er kun på arkivet i begrænset omfang og derfor ikke altid tager telefonen.

 

En fast tradition er byens juletræ på Neels Torv, således også i et ellers corona-ramt 2020. Foto: Hans Jacob Sørensen.
En fast tradition er byens juletræ på Neels Torv, således også i et ellers corona-ramt 2020. Foto: Hans Jacob Sørensen.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk