Vi har modtaget:

Nej tak til UNESCO

Som 7. generation beboer i samme hus i det gamle Dragør har jeg i høj grad fulgt med i Dragørs udvikling og historie.

Dragør har altid været en by med relation til vandet og havnen, og det er naturligt, at byen fokuserer på lystsejlere og besøgende, der kommer til vores by for at se vores unikke havne og by miljø.

I de kommende år vil byen med stor sandsynlighed se en øget tilstrømning af danske turister, hvilket allerede ses ifm. covid-19. Byen kan, som den er nu, ikke rumme flere mennesker i sommerhalvåret og weekender. Da mange nu har fået øjnene op for byen og Amagerminoen.

Kommunen står allerede med store parkeringsproblemer, der påvirker lokale i dagligdagen.

Derfor vil en UNESCO-udnævnelse kun forværre situationen og skabe frustrationer hos især borgere i den gamle by.

Der vil ved en UNESCO-udnævnelse også blive et stort marked for spekulation, både med butikker og udlejning via AirBnb, hvorved lokale erhverv og beboere vil blive skubbet ud af byen. 

Det er naivt at tro, at der bliver bedre styring med lokale fredninger og bygninger med UNESCO. Derimod vil det blot blive sværere for kommunen at håndhæve og holde øje med spekulanter og andre, der vil vores lokal arv det dårligt. Det er jo ikke sådan, at vi med udnævnelsen får ti UNESCO-betjente til at styre indretning og byggeri i Dragør, så hvorfor skulle det blive nemmere at styre?

Der bliver talt om tilskud og mulighed for ansøgning til fonde ifm. UNESCO. Der er ingen, der ved, om Dragør får disse midler, før vi eventuelt står med penge i hånden.

De penge, vi skal betale for en eventuel UNESCO-udnævnelse, er penge, der i stedet for bør gå til vores pressede kommuneøkonomi, daginstitutioner, ældrepleje osv. – eller brug pengene på at organisere p-pladser til beboere og besøgende og til at ansætte et par kommunale p-vagter, der tjener penge til kommunekassen og ikke til et p-firma.

Samlet set kan jeg som beboer i den gamle by ikke se en eneste fordel ved UNESCO, kun ulemper for os som beboere i den gamle by.

Dragør er ikke og skal ikke være en museumsby. Vi har igennem generationer passet på vores by sammen og fokuseret på indtjening fra havnen og turister fra den nærmeste region og omegn.

Lystsejlere og havnen bør være kilden til turister. Ikke krydstogtgæster og turister langvejsfra, så derfor er der ingen grund til at sætte større fokus på Dragør, end der allerede er.

Vores butikker har, siden færgen lukkede i 1999, kun gået fremad, og butikslivet har udviklet sig positivt for de lokale og klaret sig uden UNESCO.

Det kan med god grund frygtes, at vores lokale butikker udelukkende bliver omdannet til souvenirbutikker, caféer og isbutikker, og der ikke bliver plads til almindelige forretninger grundet højere husleje og boligspekulation. 

Det bliver et rungende nej tak til UNESCO med et håb om, at politikerne viser handlekraft og lytter til især de af Dragørs beboere, der bor i den gamle by, da det er dem, som vil komme til at opleve det største pres, hvis UNESCO – gud forbyde – det bliver en realitet.

Husk vi kan ikke fortryde en UNESCO-udnævnelse, og at risikoen for at vores by bliver ændret til noget, vi ikke ønsker, er en stor chance at tage, når vi nu allerede er så glade for vores by.

UNESCO? Nej tak!

Med venlig hilsen
Anders Strømberg
Wismarstræde

Cykelbaner og parkering på Vestgrønningen

Debatten om pladsfordelingen på Vestgrønningen: Parkeringspladser kontra cykelbaner og træbeskyttelse Læs mere

Vi har et fælles ansvar

Økonomiforhandlingerne mellem Kommunernes
Landsforening og regeringen er i fuld gang Læs mere

Siden marts måned sidste år har arealet omkring til- og frakørsel til motorvejen samt passage af området i øvrigt været en udfordring. Nu ser det dog ud til, at arbejdet med udvidelsen af svingbanerne fra Englandsvej til på motorvejen nærmer sig sin afslutning. Arkivfoto: Thomas Mose.

Trafikeret kryds genåbner

Vigtig trafikåbning letter pendleres hverdag Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk