Illustration nummer 1: Sandvandring.
Illustration nummer 1: Sandvandring.
Illustration nummer 2: Forslag til tilsluttende dige.
Illustration nummer 2: Forslag til tilsluttende dige.
Vi har modtaget:

Noget mere om kystsikring

Her (ill. nr. 1) ses Dragør, Dragør Havn, Dragør Nordstrand, Dragør Sydstrand, Aflandshage samt havet omkring. Set fra luften for ikke så længe siden. Der sker en sandvandring langs Sydstranden, som runder Dragør Fort og fortsætter langs Østmolen og forsvinder nordefter. Disse sandaflejringer er sket i flere hundrede år. De sker stadig. Også nu! På billedet det ses!

For mange år siden talte jeg med Jens Theilgaard. Han sagde, at Dragør Sydstrand er en tillægskyst. Han tilføjede med et glimt i øjet: »Det er en pålægskyst!«! Nærmere forstået, at sandaflejringerne ustandseligt øger kystlinjen.

Nu er vi i den situation, at vi skal sikre os mod vandstandsstigninger som følge af den stigende globale temperatur. Og hvad gør Dragør Kommune, som virkelig er truet, i den nuværende virkelighed?

Kommunen har (rygtevis) opsagt samarbejdet med Sund og Bælt og samarbejder i stedet for med et ingeniørfirma i Randers om en ombygning af Dragør Havn kombineret med en sikring af havnen imod stigende vandstand. Beløbsrammen er 30 mio. kr. – eksklusive moms, men plus det løse.

For disse mange penge opnås en alvorlig forringelse af havnen + en, på papiret, sikring mod højvande ved nedbankning af en spunsvæg i Østmolen. Forringelsen består i, at sandtangen, der adskiller Færgehavnen fra Lystbådehavnen, gøres tre gange så stor med materialer fra en uddybning af havnen + noget tilkørt jord, hvorved der skabes en parkeringsplads for 300 biler! Midt i havnen! Selve havnen nyder ingen fordel af de mange millioner kroner.

Nu er det således, at jeg har en fortid som jord- og betonarbejder i forbindelse med min uddannelse til arkitekt. Jeg er derfor helt sikker på, at det ikke er muligt at nedramme en spunsvæg i en stenmole. Det er simpelthen uladsiggørligt! Allerede ved det første rammeslag vil det første stålprofil krølle sammen, og hele arbejdet vil gå i stå – og hvad koster det? Det hører måske med til det løse?

Jeg vil foreslå, at hele Sydamager sikres mod fremtidige stormfloder og generelle vandstandsstigninger med et fremskudt dige, der tilsluttes de allerede udførte diger i Tårnby, Dragør Fort og de påtænkte værn omkring København – et fremskudt dige, med omsluttende laguner ved Sydstranden og ved Nordstranden (ill. nr. 2). Ved Sydstranden som et kystlandskab med frodig bevoksning udformet med flade søer, der fungerer som vandreservoirer til udligning af fremtidige klimaændringer. Lagunen ved Nordstranden skal være en udvidelse af Madsens Krog med muligheder for udøvelse af søsport af enhver art, selvfølgelig med forbindelse til verdenshavet gennem havnehullet.

Diget skal udformes med natur som et klitlandskab i varierende udstrækning. Set fra Drogden er det, man ser, et klitlandskab med hvide strande som i bunden af Køge Bugt, ved Dueodde og flere steder i Jylland. Set fra Dragør ser man et smukt kystlandskab.

Hele kysten rundt skabes der en enestående badestrand for en befolkning, der indtil i dag har måttet nøjes med Bellevue og Amager Strand.

Diget påbegyndes nu og færdiggøres passende til den vandstand, vi har i dag. Løbende kan det øges i takt med stigende vandstand, og de kommende generationer har noget, de kan bygge videre på til sikring af Amager. Naturen sørger selv for, at diget løbende forstærkes!

Naturligvis koster det penge! Men det er ikke Dragør alene, der skal bekoste en sikring af hele Amager. Det er en national opgave – og derfor er det Danmark, der må foretage en lovændring, der kan sikre den 8.000 km lange kystlinje, vi er beriget med!

Med venlig hilsen
Ole Storgaard

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet allerede i år. Der vil primært...

Foto: TorbenStender.

Trippeludstilling

Udstilling med Yvonne Wiese, Bettina Fellov og Pia Sharah i Dragør Havnegalleri. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk