Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag vil helst ovedrage vedligehold og reparation af diget til kommunen Foto: Thomas Mose.
Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag vil helst ovedrage vedligehold og reparation af diget til kommunen Foto: Thomas Mose.

Nordstrandens dige bliver måske kommunalt

Diget ved Dragørs nordlige kyst står over for reparationer efter skader fra ­efterårets storm, og derfor overvejer kommunalbestyrelsen nu, om de fuldt ud skal overtage driften af diget, der ikke lever op til vedtægten

Af Rasmus Mark Pedersen

Da stormfloden ramte i oktober, slap husene på Nordstranden nådigt. Men diget, der holdt vandet ude, blev beskadiget, så det er mindre modstandsdygtigt næste gang, naturen raser.

Derfor er der blevet lavet en rapport om digets tilstand, og ud over skader fra stormen blev der konstateret et generelt efterslæb på vedligehold og naturlig sætning siden dets etablering i 1992.

Diget ejes af de grundejere som det beskytter. Og det er særligt, da digerne på Sydstranden og ved Søvang ejes af kommunen.

Derfor har bestyrelsen for Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag anmodet Dragør Kommune om at stå for og betale reparationerne.

Kommunal overtagelse?

I et brev fra den 14. marts har bestyrelsen af kystbeskyttelseslaget fremsat ansøgning til kommunen om at overdrage finansieringen og udbedringen af diget.

Kommunen ejer i dag 25% af diget og har dermed en andel i dets vedligehold.

Kommunens administration har foreslået to muligheder: at give afslag på finansiering og udbedring, eller at tilbyde at mellemfinansiere reparationerne med efterfølgende opkrævning hos de private grundejere.

Beslutningen blev dog udsat af Klima-, By- og Erhvervsudvalget, som bad forvaltningen om at undersøge muligheden for, at kommunen overtager ejerskabet af diget og dermed finansierer reparationerne.

Lever ikke op til krav

Kommunens tilsyn med diget har vist, at der er behov for omfattende reparationer. Skaderne, der blev forårsaget af stormen i 2023, er kun en del af problemet.

Der er også et generelt efterslæb på vedligehold, og en kontrolopmåling har afsløret, at diget har sat sig op til 20 cm, hvilket betyder, at det ikke længere lever op til de krav, der er fastsat i vedtægten.

Millionregning

Bestyrelsen for digelaget har indhentet tre tilbud på udbedring fra det rådgivende ingeniørfirma COWI.

Tilbuddene varierer fra 1,5 til 4,5 mio. kr. Det skønnes, at reparationerne samlet set vil koste mellem 2 og 2,5 mio. kr. – inklusive tilsyn og uforudsete udgifter.

Ifølge kystbeskyttelsesloven har kommunen flere muligheder: Overtage diget og de forpligtelser, der følger med; fastholde det nuværende ejerskab, men betale helt eller delvist for reparationerne; eller fastholde det nuværende ejerskab og fordelingen af udgifterne som fastsat i vedtægterne.

Dragør Kommune har tidligere betalt bidrag til digelagets vedligehold, uden at der blev opkrævet bidrag fra de øvrige grundejere.

Bestyrelsen for digelaget mener derfor, at kommunen bør betale for skaderne på lige fod med de andre diger.

Hvis kommunen ikke overtager diget, vil grundejerne stå med en regning på mellem 1,5 og 2 mio. kr., mens kommunen vil betale lidt over en halv mio. kr.

Der er dog ikke afsat penge til dette i budgettet for 2024. Derfor skal finansieringen findes gennem besparelser på andre anlægsprojekter eller som en tillægsbevilling, hvis arbejdet skal i gang i år.

Forvaltningen vurderer, at opgaven er for stor til at kunne håndteres af kommunens Vej- og Gartnerafdeling, og at den derfor bør udføres af en ekstern entreprenør.

Hvornår administrationen vender tilbage med en vurdering af fordele og ulemper ved at overtage diget, vides endnu ikke.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk