Vi har modtaget:

Nordstrandens forslag er nu godkendt

Onsdag den 31. august blev der afholdt en velbesøgt generalforsamling for Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag.

Dagen inden generalforsamlingen var det lykkedes for kommunens administration at få fremskaffet en detaljeret og grundig bearbejdet rapport over Nordstrandens muligheder for kystbeskyttelse samt omkostningerne derved. Det var vi meget glade for – især fordi rapporten viste, at vi kan opnå fuld beskyttelse og bevare bugten. 

Vi accepterer COWIs konklusion om, at vi ved at etablere et dige oven på det gamle og optimere et fladt forland til at reducere bølgepåvirkningen kan opnå den ønskede sikkerhed. 

Der var 100% opbakning og tilslutning til forslaget om en behersket digeforhøjelse med et fladt forland fra alle fremmødte samt fra fuldmagterne. 

Vandsportsklubbernes 1.500 medlemmer vil også helst have vores forslag, der ikke ødelægger bugten og besværliggør deres muligheder. 

Der skal selvfølgelig laves lidt mere beregning før udførelsen, og det er muligt, at der om mange år skal laves lidt mere udløb og pumpearbejde, hvis der kommer stigende grundvand og skybrud. Men det bliver overkommeligt. Hollænderne har løst det fint uden problemer.

De detaljerede analyser og beregninger bør laves af et andet uvildigt firma, end COWI, der selvfølgelig er mest forelsket i deres eget forslag, der vil fjerne bugten og give os en ildelugtende indsø. 

Der er allerede nu lugtproblemer, selv om der er direkte vandudskiftning. 

Billigere løsning

Det blev beregnet, at vores forslag kun vil koste en femtedel af forslaget om at ødelægge bugten. Desuden vil de årlige driftsomkostninger også være meget lavere.

Fremover vil der være noget over 200 parceller, der nok kommer til at betale en stor del af udgifterne, og en del andre, der via fællesbidrag og kommunal betaling skal betale til kystbeskyttelsen. 

I notatet fra COWI er der angivet, at deres løsning om opfyld i bugten vil koste 60 mio. kr. plus et tillæg på 50%, som Transportministeriet anbefaler, i alt 90 mio. kr.

Vores forslag – som er det, borgerne ønsker – vil koste 12 mio. kr. – plus de 50% – i alt 18 mio. kr. 

Ordentlig sikring af havn og den gamle by

Vi har stor glæde af at have borgmester Helle Barth i digelagets bestyrelse. Hun svarede godt på alle de konkrete spørgsmål, der var til generalforsamlingen. Men hun er selvfølgelig inhabil og var ikke med i nogen afstemning eller lignende. Hun vil gerne vente, til kommunalbestyrelsen inden så længe skal træffe beslutning.

Generalforsamlingen lagde også megen stor vægt på en god og ordentlig sikring af havnen og den gamle by. Her bliver omkostningerne meget store, og det bliver vanskeligt at få beløbene frembragt. Vi ønsker en pæn og ordentlig løsning, der bør detail-planlægges meget bedre, end det indtil nu er sket. De beløb, der hidtil er nævnt, er helt forkerte og alt for små. 

Vores løsning på Nordstranden bør først laves sammen med sikring af havnen og den gamle by, så løsningerne hænger sammen, og pengene bruges rigtigt.

Forholdene på Sydstranden og i Søvang samt Kongelunden er også komplekse – især fordi det er Natura 2000-områder, som det vil tage lang tid at få afklaret. Løsningen er stadig uklar, men her skal der også bruges mange penge. 

Sammenfattende kan det siges, at bestyrelsen for Nordstrandens Kystbeskyttelseslag og alle på generalforsamlingen ønsker at bevare forholdene, som de er nu, og at få foretaget den nødvendige kystbeskyttelse med så få omkostninger som muligt. 

Vi ønsker også en pæn og ordentlig løsning for havnen og den gamle by. Det er her, vi har Dragørs dna, og det er her, pengene skal bruges. Og der bliver rigeligt brug for pengene. Vi har desværre ikke noget pengetræ i Dragør.

Vi har spurgt de politiske partier om deres holdning, og heldigvis er der sket et skifte. Der skal lyde en stor ros til politikerne for at kunne skifte holdning og forholde sig til fakta og økonomi. Det er glædeligt, at der bliver lyttet til borgerne. 

Med venlig hilsen
Niels Anthonisen
Formand for Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk